spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 27 de març de 2014

El nostre model sanitari és el model públic, amb eficiència, amb control i amb transparència

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una moció d’ERC per demanar informació i exigir participació amb el sector i el territori referit a l’acord de govern del passat 25 de febrer d’encàrrec de creació d’un nou ens públic per a tot el sistema sanitari públic de Lleida i Pirineu-Aran. A través d’aquesta moció, s’aprova desplegar el Consell de Participació Territorial de Salut, i dins d’aquest marc, garantir la participació de tots els actors afectats. S’aprova també que el Govern presenti al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, tota la informació i estudis relacionats amb l’acord i les opcions possibles per assolir una millor atenció sanitària dels ciutadans de les comarques lleidatanes.

La diputada d’ERC, Alba Vergés, ha assegurat que ‘no volem privatitzar la sanitat, el nostre model és el model públic, amb eficiència, amb control i amb transparència. Cal treballar amb tots els agents implicats per estudiar com millorar la qualitat dels serveis sanitaris’. Segons Vergés, ‘la veritable llosa del sistema sanitari català i la causa de les llistes d’espera i la pressió amb què han de treballar els nostres professionals és la manca de finançament –atribuïble al dèficit fiscal i als impagaments del Govern espanyol– i la manca de transparència’.

La diputada republicana ha explicat que ‘proposem dues mesures per augmentar substancialment la transparència del nostre sistema’. En primer lloc, ‘és imprescindible que CatSalut publiqui tots els contractes que té amb els centres sanitaris que proveeixen serveis públics perquè tothom pugui fiscalitzar l’activitat i els preus que paguem a un hospital per a tots els serveis que presta’. D’altra banda, ‘els centres sanitaris que tinguin bona part de la seva activitat finançada pel CatSalut han de crear un òrgan intern de control econòmic i financer, que depengui directament de la Intervenció General de la Generalitat. És la forma d’assegurar que la contractació es faci amb criteris independents i, per tant, que no s’utilitzin recursos públics amb la finalitat de servir interessos privats’, ha conclòs.

Alba Vergés: 'El nostre model sanitari és el model públic, amb eficiència, amb control i amb transparència'
Alba Vergés: 'El nostre model sanitari és el model públic, amb eficiència, amb control i amb transparència'

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web