spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 26 de febrer de 2016

Bassa: 'Les polítiques socials són garants de drets i han de ser vistes com a inversió social per fer un país per a tothom'

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha comparegut aquest matí a la Comissió d’Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya on ha avançat els principals objectius i les prioritats del Departament per l’actual legislatura. Bassa ha assegurat que 'les polítiques socials són garants de drets i no gestores de subsidis, i han de ser vistes com a inversió i no com a despesa per fer un país per a tothom'.

Durant la seva intervenció ha recordat l’actitud recentralitzadora i la invasió competencial del govern espanyol en matèria de serveis socials. 'L’Estat incompleix sistemàticament fins a 13 sentències del Tribunal Constitucional així com de les sales del contenciós administratiu del Tribunal Suprem'. Bassa també ha criticat que 'en els darrers quatre anys, hi ha hagut una reducció del finançament provinent de l'Estat espanyol d'un 91,78%'. La consellera ha desgranat els punts prioritaris del Departament en matèria d’Afers Socials i Famílies, que s’agrupen en tres blocs.

Afers socials i famílies
La consellera ha anunciat canvis en l’estructuració dels serveis d’atenció i protecció a la infància per garantir que cap infant menor de 6 anys resideixi en un centre. Bassa ha explicat que el sistema de protecció ha sofert de manera creixent una transformació pel que fa al perfil dels joves i infants atesos. 'La corba de població tutelada no s’ajusta a la piràmide de la població menor d’edat de Catalunya: la primera infància està infrarepresentada i es comprova una incidència major de les situacions de desemparament en l’adolescència en proporció a la resta de població menor d’edat, amb una major presència del sexe masculí', ha dit la consellera. 'Per això estem dissenyant un sistema de protecció que permeti una intervenció segmentada per edats i, per tant, més especialitzada'.

La consellera Dolors Bassa ha dit que un dels principals objectius d’aquesta legislatura en polítiques de joventut és lluitar contra l’atur i la precarietat i afavorir l’emancipació juvenil. Per això, ha explicat que es treballarà per millorar l’ocupabilitat i l’accés al Programa de Garantia Juvenil en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En aquest sentit, s’aposta per oferir un acompanyament personalitzat en la inscripció i desenvolupament de la Garantia Juvenil; crear programes específics d’inserció laboral juvenil i oferir orientació al jovent en el seu itinerari vital a través de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, entre altres.

Protecció Social
La consellera també ha reiterat que la gran prioritat de la legislatura és el desplegament del Pla de xoc per a l’emergència social. Aquest pla preveu, entre d’altres, destinar 50 milions d’euros a millorar el desplegament de la Llei de la dependència: eixamplar la cobertura actual del sistema, ampliar el nombre de places per a determinats col·lectius i desplegar amb garanties el Grau I de la dependència moderada. Bassa ha lamentat que Catalunya aporti el 82,8% del finançament públic de la Llei de la dependència i el Govern espanyol només el 17,2% quan segons la normativa les dotacions haurien de ser a parts iguals. 'Si la Generalitat hagués destinat els mateixos recursos que l’Estat, un 65% de les persones que han estat ateses haurien quedat fora del sistema i no s’haurien pogut beneficiar dels serveis i les prestacions', ha indicat.

Igualtat, Migracions i Ciutadania
La consellera ha explicat que 'volem que el conjunt de la societat catalana es reconegui com una societat diversa. Per això cal iniciar un diàleg nacional sobre els reptes i les oportunitats dels moviments migratoris, que ha de culminar amb un compromís nacional per la ciutadania i la convivència en la diversitat'.

Bassa: 'Les polítiques socials són garants de drets i han de ser vistes com a inversió social per fer un país per a tothom'
Bassa: 'Les polítiques socials són garants de drets i han de ser vistes com a inversió social per fer un país per a tothom'

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web