spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 8 d'abril de 2005

Carretero presideix la signatura del VI Conveni del personal laboral de la Generalitat de Catalunya


El conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, Joan Carretero, ha presidit avui la signatura, per unanimitat de la mesa negociadora, del VI Conveni únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat. Aquest Conveni, que tindrà una validesa de cinc anys i afecta més de 9.000 treballadors de l’Administració catalana, suposa, segons ha destacat el conseller, “la incorporació d’una norma de caire social i progressista” dins el marc de la regulació jurídica laboral dels treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


El Conveni, resultat de l’acord unànime de les parts negociadores, té per finalitat regular les condicions de treball de prop de 9.500 empleats públics que presten serveis a tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en règim laboral de totes les categories professionals. Cal destacar que el Conveni ha tingut la voluntat de millorar per primer cop les condicions laborals d’alguns col·lectius específics. En aquest sentit, s’ha acordat la reclassificació professional d’entre 900 i 1.000 treballadors i treballadores, que suposen un 10% de tot el personal laboral de l’Administració, i que beneficia les categories professionals fins ara amb unes retribucions més baixes.


Així mateix, s’acorda habilitar a partir de la signatura del Conveni un fons addicional, equivalent al 0,5% anual de la massa salarial del personal laboral, per portar a terme actuacions determinants per millorar l’eficàcia i la qualitat en la prestació dels serveis públics i per impulsar-ne la modernització d’una manera decidida. La vigència del VI Conveni col·lectiu únic és de cinc anys a comptar de l’1 de gener de 2004 i, per tant, finalitzarà el 31 de desembre de 2008.

Joan Carretero
Joan Carretero

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web