spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 17 de gener de 2014

Crònica d'una jornada: Parlem del Sistema Nacional de Salut català

Celebrar una jornada sobre el Sistema Nacional de Salut que volem sempre és adient, però en els moments crítics que vivim és estrictament necessari. La salut és bàsica per a tothom i en aquest context on s’accentuen les desigualtats encara pren més rellevància. I més en el procés de transició nacional que vivim, uns moments il·lusionadors en que s’obre l’oportunitat de construir una República Catalana justa, participativa i solidària. Amb aquestes paraules, en Pere Culell, secretari nacional de Política Social d’Esquerra Republicana, va presentar la jornada “Parlem del Sistema Nacional de Salut Català”.

La primera en obrir foc va ser l’Alba Vergés, diputada d’Esquerra al Parlament de Catalunya, que tenia l’encàrrec d’esbossar les línies del programa de Salut d’Esquerra Republicana i la feina que s’està fent des del Parlament de Catalunya. Com hauria de funcionar el sistema de salut? La primera consideració ha tenir en compte és que sense poder recaptar els nostres recursos és impossible donar els serveis que els ciutadans necessiten. Precisament per això, en el procés nacional en el que estem, la construcció d’un nou país ens brinda l’oportunitat de disposar dels nostres recursos de manera adequada i no estar sotmesos a lligams i restriccions a l’hora de dibuixar un sistema de salut de bell nou, això es molt important, primordial en l’àmbit de salut i atenció a les persones. Però per fer-ho bé cal tenir uns principis clars. ERC aposta per un sistema de salut universal i equitatiu generat a partir del consens. Però com es garanteix aquest accés universal? Doncs a partir d’elaborar les nostres pròpies lleis i una política sanitària adequada per complir-les. I això s’ha de fer a través d’un Pacte Nacional de Salut, un marc jurídic basat en la prevenció de la malaltia, la protecció i cura de la salut i també en la forma de fer aquestes polítiques amb implicació i participació dels professionals i tots els agents que intervenen en l’atenció a les persones. I fer-ho no només des d’una visió mèdica, sinó primària, secundària i socio-sanitària. El Pacte Nacional de Salut és el primer pas per elaborar una nova llei de salut i social en el que puguem avançar-nos en la definició del sistema de salut de la futura República Catalana. Des d’ERC es vol dibuixar un nou sistema amb simplificació d’estructures, col·laborativa a tots els nivells i molt més transparent per afrontar un model complex. Es necessària la transparència per disposar de resultats comparables dintre el mateix sistema i altres sistemes de salut en benefici d’una millor qualitat en l’atenció. Per exemple, amb una agència de qualitat i salut que sigui realment independent. Aquest sistema de salut s’ha de basar en la sostenibilitat, es a dir, eficiència i suficiència financera, i en el reconeixement, en que els professionals se sentin motivats i ben pagats. Com a republicans, un dels principis que ERC defensa és que el sistema de salut tingui un efecte sobre la funció social de la societat, en que l’accés universal asseguri l’equitat del sistema i on la ciutadania esdevingui un subjecte actiu en vers la pròpia salut. Entre les moltes coses que cal fer, s’ha d’afrontar la reorganització assistencial territorial, un ajust que no només es podrà fer via salaris, en el que caldrà ser molt lúcids i veure com i de quina manera es concreta sense que això afavoreixi un proveïdor i no un altre. Aquesta és la feina que s’està fent en el Parlament en contacte amb els professionals i el territori. Pel que fa a l’atenció primària, ERC entén que han de ser centres comunitaris de salut i social on s’integra l’atenció primària, la salut pública, la rehabilitació i afers socials com a referents de tota la comunitat. La seva articulació s’ha de fer a partir de l’autonomia de la gestió i en base al cooperativisme, fomentant la participació activa dels professionals en la gestió i organització integrada amb recursos propis del territori. En l’àmbit dels hospitals i la medicina especialitzada, cal crear centres únics de referència en patologies concretes per millorar l’eficiència i l’excel·lència que permeti equips ben formats i competents, mai en detriment de l’accessibilitat i l’equilibri territorial. En l’àmbit socio-sanitari, cronicitat i dependència, és imprescindible disposar dels nostres recursos i optimitzar-los. Cal tenir en compte, que l’atenció a les persones representa més d’un terç del pressupost de la Generalitat, això ja denota la importància del sistema de salut. Però preguntem-nos també què genera tenir un sistema de salut potent, què implica per a l’economia, què genera en recerca i coneixement i què representa pel benestar de la nostra societat. Quan responguem aquestes preguntes sabrem el sistema de salut i el model de país que volem.

Podeu llegir la crònica complerta a: http://www.esquerra.cat/documents/cronica_2013-10-29_parlem-sistema-nacional-salut_rev.pdf

Per més informació, podeu visualitzar la jornada completa a través de esquerratv: http://www.youtube.com/watch?v=Wvy6wixSm8M


Francesc Sànchez
Tècnic de polítiques sectorials

Crònica d'una jornada: Parlem del Sistema Nacional de Salut català
Crònica d'una jornada: Parlem del Sistema Nacional de Salut català

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web