spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimecres, 18 de juny de 2014

El Parlament aprova a iniciativa d’ERC suprimir les dietes d’alts càrrecs com a mesura justa, equitativa i exemplaritzant

El diputat del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, ha defensat la resolució d’ERC que ha aprovat el Parlament a la Comissió d’Afers Institucionals que ‘insta al govern de la Generalitat a que, mentre les treballadors públics no rebin de forma íntegra les seves catorze retribucions, s’elimini qualsevol dret derivat de l’assistència per part d’òrgans superiors, alts càrrecs, eventuals i treballadors de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic, a òrgans col·legiats de qualsevol tipus i a adaptar, a aquest efecte, els acords de govern reguladors vigents en el termini d’un mes a partir de la seva aprovació’.

Sabrià ha explicat que ‘en aquests moments excepcionals cal ser especialment curós amb qualsevol despesa pública que ni sigui estrictament necessària. No és lògic que mentre molts treballadors no reben les seves 14 pagues íntegres, d’altres rebin dietes per assistir a òrgans col·legiats. El moment és excepcional i també ho és la reducció de salaris, la reducció d’interins, com també ho serà aquesta mesura que cal aplicar perquè és justa, equitativa i exemplaritzant. És una mesura temporal i reversible, un pas excepcional en un moment excepcional però és de justícia, forma part del procés de regeneració democràtica’.

Sergi Sabrià ha recordat que aquesta proposta de resolució deriva d’una proposta del Debat de Política General del 2013, que va ser reflectida en una anterior proposta aprovada pel Parlament en Comissió el 30 d’octubre del 2013 (BOPC 183) i que en el seu escrit de seguiment de compliment va rebre com a resposta que s’estava complint la legalitat vigent (BOPC 281).

El diputat d’ERC ha destacat la ‘justícia i excepcionalitat de la mesura que serà reversible en el moment que tots els treballadors públics tornin a percebre amb integritat les seves retribucions’ i ha destacat que paral·lelament cal seguir treballant en el marc de la Llei de Transparència i cal agrair la tasca d’ordenació que s’està duent a terme des de la secretaria de Funció Pública.

La resolució presentada per ERC s’ha aprovat per 9 vots a favor (ERC, PSC, ICV-EUiA i C’s), 3 abstencions (PP) i 8 vots en contra (CiU).

Sergi Sabrià
Sergi Sabrià

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web