spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 19 de desembre de 2014

ERC demana que el Parlament permeti delegar el vot per paternitat i malaltia greu

El Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya ha proposat aquest divendres una reforma al reglament a l'article 84.1 perquè els diputats que pateixin un episodi de malaltia greu o que hagin estat pares puguin delegar el vot, tal i com ja poden fer les diputades durant la baixa de maternitat. Aquesta iniciativa l'han promoguda els tres diputats d'Esquerra que han estat pares durant aquesta legislatura –Oriol Junqueras, Oriol Amorós i Jordi Solé- i el diputat que ha estat hospitalitzat, Josep Andreu.

En una iniciativa pionera, el Parlament va regular la delegació del vot en cas de baixa per maternitat l'any 2006, sota la presidència d'Ernest Benach. Una delegació de vot que permet que un altre diputat del grup substitueixi la diputada que ha estat mare durant les sessions plenàries.

'El camí cap a la igualtat real entre homes i dones requereix, també, el reconeixement del dret i del deure d'exercir la paternitat. L'ordenament jurídic en l'àmbit laboral ha reconegut la baixa de paternitat i això ha estat un avanç indubtable en termes d'igualtat, en el reconeixement social d'un nou rol per a unes noves masculinitats', defensa el text presentat per Esquerra. Per això, ERC reclama que el reglament del Parlament faci també aquest pas i garanteixi als pares la possibilitat de delegar el vot al Ple durant el permís de paternitat.

De la mateixa manera, Esquerra considera que cal alliberar de les responsabilitats envers la feina les persones que pateixin episodis de malalties greus o hospitalització. ERC proposa, així, que les diputades i diputats que, amb motiu d’una baixa per llarga malaltia no puguin complir el deure d'assistir als debats i les votacions del Ple, també puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada.

Esquerra ha invitat a la resta de grups parlamentaris a sumar-se a la iniciativa.

Esquerra demana que el Parlament permeti delegar el vot al Ple per paternitat i malaltia greu
Esquerra demana que el Parlament permeti delegar el vot al Ple per paternitat i malaltia greu

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web