spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 23 de desembre de 2008

Governació completa la tercera fase del projecte Banda Ampla Rural

El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha activat avui una estació base al municipi de Ciutadilla (Urgell), amb la qual es tanca la III fase del projecte Banda Ampla Rural, que ja compta amb 261 estacions que donen cobertura a 2950 nuclis de població de tot Catalunya. L’empresa adjudicatària que ha estat la responsable de desplegar la III fase del projecte, amb tecnologia WIMAX, és Iberbanda (www.iberbanda.cat).

Amb l’entrada en funcionament de l’estació base a Ciutadilla, ja són el 91,4 % dels municipis de 50 habitants o més que ja gaudeixen del servei d’internet de banda ampla, tal i com preveu el Pla Catalunya Connecta. El servei de BAR va, però, més enllà, i si mirem els nuclis de població més petits, els de fins a 10 habitants, les dades parlen del 87% de població amb aquest servei.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha assegurat que 'completar amb èxit la III fase del projecte BAR ens esperona a tirar endavant amb més força les fases IV i V per assolir el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions que el nostre país necessita'.

Actualment es troben en període de licitació les fases IV i V del projecte, que preveuen ser adjudicades durant el mes febrer del 2009 i que tenen un termini de desplegament fins a l’octubre de 2010. Aquestes fases tenen com a objectiu donar cobertura de banda ampla a tots els nuclis de més de 50 habitants, alguns de més petits i als polígons industrials de Catalunya que encara no en disposen.


Catalunya Connecta: Banda Ampla Rural


El projecte Banda Ampla Rural, inclòs en el Pla Catalunya Connecta, té l’objectiu de fer arribar l'accés a Internet de banda ampla a totes les poblacions de més de 50 habitants i alguns de més de 10, que no tinguin cobertura del servei ADSL, tot suprimint la fractura digital territorial existent en aquests moments i assolint la cohesió del país.
El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha activat un cercador web a (www.gencat.cat/societatdelainformacio) que permet, a través de simulacions per ordinador, consultar la cobertura actual de banda ampla dels municipis i visualitzar-la mitjançant l'Hipermapa de Catalunya.

Jordi Bosch
Jordi Bosch

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web