spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 5 de març de 2015

La llei d'igualtat efectiva entre dones i homes continua el tràmit parlamentari

El ple del Parlament ha impulsat aquest dijous la proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, en tombar l'esmena a la totalitat que havia presentat el PP. La proposició de llei pretén regular els mecanismes que garanteixin la igualtat efectiva i la no discriminació en tots els àmbits

'L'any 2015 ja no hauríem de tenir un debat sobre la igualtat entre dones i homes, però cal que el tinguem perquè les estadístiques posen de manifest que hi continua havent discriminació cap a les dones que es tradueix en salaris més baixos, ocupacions més precàries, dificultats per accedir a la direcció de les empreses, i la violència masclista com l'expressió més terrible de discriminació'
, ha explicat la diputada del Grup Parlamentari d'ERC Rosa Amorós durant la intervenció al ple.

El text prioritza set finalitats, entre els quals establir les condicions per a eliminar la discriminació de les dones i per a promoure'n l'empoderament, prevenir i eradicar la violència masclista, i reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i orientació sexuals, i els drets sexuals i reproductius.

'En un moment de polítiques conservadores i alhora recentralitzadores, la lluita per la llibertat i els drets de ciutadania de les dones ha de ser més viu que mai i la proposició de llei d'igualtat ha de ser una eina molt potent per aconseguir-ho', ha declarat Amorós.

Posar fi a l'esquerda salarial

Els darrers informes sindicals sobre l'esquerda salarial, amb dades del 2012, demostren que la crisi econòmica, ha ampliat la diferència de sou entre homes i dones, que a Catalunya se situa en un 24,81%. Segons les últimes dades publicades per l'EPA el 2014, les dones guanyen 5.745 € menys a l'any que els homes. Per això, Amorós ha impulsat una Declaració sobre igualtat salarial entre homes i dones.

'El Parlament de Catalunya es compromet a treballar fermament per aplicar mesures legislatives, i també de control i transparència salarial, dirigides a combatre la discriminació en l'accés a l'ocupació i en la retribució econòmica, la segregació ocupacional, la discriminació en la promoció professional i la conciliació de la vida familiar i laboral, com s'està fent actualment en la comissió d'estudi de la Reforma Horària. La igualtat efectiva entre dones i homes, en ple segle XXI, ha de ser un compromís ferm i ha de deixar de ser una simple declaració d'intencions', afirma la declaració signada per tots els grups.

Membres de la ponència de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, i representants de les entitats que hi han participat
Membres de la ponència de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, i representants de les entitats que hi han participat

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web