spotify instagram youtube Twitter Facebook
Divendres, 16 de maig de 2014

Les politiques socials a Europa

El context social a Europa no res a veure en el que ens trobàvem ara fa 5 anys. En aquells moment començava la crisi que no es preveia que tingues ni la durada ni la gravetat que ha tingut com a tingut. Avui en dia Europa, especialment l’Europa del sud, està immersa en una situació on es estan en perill l’estat del benestar i la garantia dels drets socials recollits en la Carta de Drets Fonamentals.

És a Europa on es decideixen les gran línies de les politiques socioeconòmiqes, i des de on poden redreçar actuacions que condueixin a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Davant d’aquesta situació, Esquerra Republicana, proposa en el seu programa electoral, un Pacte europeu de Benestar i Cohesió social i potenciar la redistribució per a la cohesió, la inclusió i el Desenvolupament.

L’estratègia 20/20, és una excel·lent base per lluitar contra la desigualtat. A partir de ella hem de fixar com objectius:

Reduir en 20 milions el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social

Dur a terme una estratègia global per combatre la pobresa i les desigualtats socials, basada en l’accés a drets, recursos i serveis, i amb plans específics en àmbits com el de la infància, la gent gran i les persones amb discapacitat, la inclusió dels immigrants o el dret a l’habitatge.

Impulsar un Pacte d’inclusió social i l’eradicació de la pobresa, amb les mesures i la calenderització pressupostades i que es fixi com a horitzó l’eradicació de la pobresa en l’àmbit de la UE.

Implementar gradualment en l’àmbit europeu un redistribució progressiva de la riquesa mitjançant una renda bàsica universal en funció dels criteris de cost de la vida i el nivell de renda dels estats membres.

Incrementar en 1 milió d’euros (de 3.500 a 4.500 MEUR) el pressupost destinat al Fons Social Europeu, en l’apartat de distribució d’aliments a les persones més desafavorides.

Aquestes i la restes de mesures que ha d’impelemntar l’UE, han de tenir present que en el període transitori o previ a la independència de Catalunya, el Govern de la Generalitat serà el ens competent per estructurar i aplicar els programes socials europeus.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social

El Pacte per la lluita contra la pobresa a Catalunya
El Pacte per la lluita contra la pobresa a Catalunya

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web