spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 16 d'abril de 2015

Russiñol: ‘Reforçar el paper del Consorci de Serveis socials de Barcelona és millorar l’atenció a la ciutadania’

La diputada d’ERC, Agnès Russiñol, ha celebrat l’aprovació per la pràctica unanimitat del Ple del Parlament de la moció sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona que ha presentat. Russiñol assegura que ‘el Consorci de Serveis Socials de Barcelona està fent una feina excel·lent en l’atenció de les persones (infància en risc, persones amb discapacitat, gent gran, i persones dependents) i la gestió de serveis socials de la ciutat. L’objectiu és tenir l’eina més eficaç i eficient possible, que doni resposta a les necessitats de tots els barcelonins, especialment dels que estan en una situació més vulnerable’.

La diputada d’ERC ha explicat que ‘cal reforçar el paper del Consorci i les seves competències, incrementant els traspassos de serveis especialitzats per garantir una millora en el servei i l’atenció a la ciutadania, traspassos que la Generalitat va aprovar l’any 2008’. La moció que busca excel·lir en la gestió per aprofitar al màxim els recursos i millorar l’atenció a les persones, inclou els següents punts:

1.Garantir que el Consorci de Serveis Socials de Barcelona disposi de l’autonomia financera suficient per poder fer front als seus compromisos econòmics, així com donar un servei eficient i eficaç.

2.Realitzar, durant l’any 2015, el traspàs dels recursos de llar residència per a persones amb discapacitat i, en el termini d’un any, la totalitat dels serveis residencials d’atenció a drogodependents i garantint-ne el finançament.

3.Realitzar, en el termini de dos anys, el traspàs dels serveis de valoració de maltractaments infantils, els centres d’avaluació de la discapacitat i l’emissió de l’informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi de Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.

4.Avaluar, en el període d’un any, el traspàs al Consorci de les residències de gent gran de titularitat pública.

5.Realitzar, en el marc de la Comissió Mixta de traspassos, un estudi de caràcter vinculant sobre la viabilitat de convertir el Consorci de Serveis Socials de Barcelona en els Serveis Territorials de Barcelona Ciutat de la Generalitat de Catalunya.

6.Incorporar el Consorci de Serveis Socials de Barcelona perquè participi en els treballs de recerca i innovació social que es realitzen en el marc del Departament de Benestar Social i Família i en el marc de l’Ajuntament de Barcelona.

La diputada d'ERC, Agnès Russiñol, intervenint al Ple del Parlament
La diputada d'ERC, Agnès Russiñol, intervenint al Ple del Parlament

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web