spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dissabte, 21 de desembre de 2013

Sí a l'avortament lliure!! Ni un pas enrere en els nostres drets

Les dones hem nascut preparades per ser mares, com també hem nascut lliures per decidir quin és el millor moment per ser-ho, si és que aquest és el nostre desig.

Injustament durant anys no vam poder exercir aquest dret. No en fa gaires que ens van permetre escollir el moment de la nostra maternitat i ara ho continuarem fent. No farem cap pas enrere perquè ningú té dret a llevar-nos aquesta llibertat.

Sense la llibertat de poder decidir no hi ha igualtat i sense igualtat no hi pot haver una veritable democràcia.

La decisió d’avortar mai és fàcil i quan una dona la pren és perquè hi ha un motiu complex al darrera i que la majoria de les vegades provoca angoixa i ansietat. S’ha de respectar aquesta decisió perquè és personal i segur que per la dona que ho fa, és la millor opció en aquell moment. Hem de tenir clar que una dona que avorta no és una delinqüent, és una dona amb una situació personal complicada a la qual li cal un bon acompanyament i la solidaritat del seu entorn.

Si ens prohibeixen avortar amb seguretat, si no podem fer-ho perquè no tenim els mitjans econòmics suficients o no trobem l’ajuda per realitzar-lo amb totes les garanties, igualment ho continuarem fent, com es feia abans, amb la inseguretat i perillant les nostres vides. Ha de saber el senyor ministre que cada dona que es quedi pel camí, sense futur, cada víctima, serà únicament responsabilitat seva i que cada criatura que acabi naixent, perquè s’ha obligat a néixer, sense unes garanties d’un futur digne, també ho serà.

Per aquest motiu i molts d’altres, MAI ACCEPTAREM que una llei decideixi per nosaltres. Som les dones qui decidim i decidirem quan i com volem ser mares.
Des de l’any 2010 qualsevol dona podia avortar lliurement dins de las 14 primeres setmanes d’ embaràs, i fins les 22 setmanes en cas de risc per a la vida o salut de la mare o per una greu malformació del fetus.

Vostè ara retorna 30 anys enrere, a l’any 1985, i només ens deixa avortar si hi ha perill per a la salut física o psíquica de la mare o si hi ha hagut una violació, prèviament denunciada, això sí, i dins les 12 primeres setmanes. Les malformacions només seran motiu per interrompre l’embaràs si són molt greus i amb dos informes mèdics objectius que així ho avalin. Aquesta és la proposta que ens fa arribar, moralment caducada i rància .

Aquest avantprojecte de llei del ministre Gallardón és una provocació directa a la llibertat de les dones, al dret al propi cos i a la seva maternitat. És una llei que provoca rebuig, classista i opressora, a la qual les dones i homes d’Esquerra Republicana de Catalunya ens oposem fermament.

Les dones catalanes tenim paciència, estem acostumades a esperar la llibertat personal i també la del nostre poble. Només ens cal una mica més de temps, perquè dia a dia, pas a pas, ja anem bastint un país, que serà més just, solidari i equitatiu, en el qual les dones seran lliures.

Vostè Sr. Ministre acabarà marxant, després d’intentar oprimir les nostres llibertats, però mai guanyarà la batalla de la dignitat i la fortalesa de les dones , aquestes continuaran intactes i encara amb més força, després d’haver de lluitar contra les injustícies que estem vivint dia a dia.

Ara també comptem amb l’empara el nostre Estatut d’Autonomia del 2006 que en el seu article 41, a l’apartat 5, estableix que .” Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual”.

Per tot l’anterior li diem que tindrem la nostra Llei de salut sexual i reproductiva, tal com el Parlament de Catalunya es va comprometre a fer en una resolució del passat 27 de setembre. En començarem l’elaboració ben aviat i tard o d’hora veurà la llum, i serà la nostra llei, pròpia de Catalunya.

També tindrem un país lliure, fet a la nostra mida, on dones i homes serem iguals en drets i on la diferència de ser dona li donarà, a la nació independent, un valor afegit.

Mentrestant, lluitarem fermament per no fer cap pas enrere pel que fa als nostres drets sexuals i reproductius.


Maria Rosa Amorós
Secretària Nacional de la Dona

Què és la violència masclista?
Què és la violència masclista?

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web