spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dijous, 1 de desembre de 2005

Simó anuncia un augment del 30% en el pressupost d'atenció a persones amb el virus de la sida

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha anunciat que el seu departament destinarà més de 2.965.000 euros en el pressupost de l'any 2006 a polítiques socials per atendre persones amb el virus de la sida a Catalunya, inversió emmarcada en el programa interdepartamental entre aquest departament i el de Salut.

Les principals inversions de la partida pressupostària de l'any 2005 s'han destinat al finançament de places residencials i a les accions comunitàries de prevenció, ajuda mútua i integració social. L'increment previst per a l'any 2006 ha d'anar acompanyat dels instruments que donin seguretat i garantia de qualitat de vida a les persones. Per això, tal com ha anunciat la consellera Simó, la futura Llei de serveis socials, que ha d'aprovar el Govern properament, preveu un canvi substancial en l'atenció social de les persones amb el virus.


La sida en la nova Llei de serveis socials

Aquesta llei ha d'incorporar nous serveis de suport a l'ocupació i pisos amb serveis de suport per atendre persones amb la sida. També tindrà en compte que les persones que tinguin una mancança d'autonomia per a algunes activitats de la vida diària, tinguin un conjunt de prestacions garantides a la cartera de serveis. Per tant, les persones amb el virus que desenvolupin malalties incapacitats, tindran accés a prestacions tècniques i econòmiques, que ara només estan disponibles amb un pressupost limitat, i per a les persones amb rendes baixes.

Aquest any 2005 s'ha posat en marxa un grup de treball per al disseny d'indicadors de qualitat en centres residencials d'atenció a les persones amb necessitats socials afectades pel virus. L'objectiu és millorar la qualitat, avaluar la situació del sector per impulsar la millora de l'oferta de serveis i ajudar a garantir un nivell bàsic dels dispositius i els recursos en l'àmbit de la sida en benefici de l'atenció a les persones que ho necessiten.

L'objectiu és disposar d'un manual per a l'avaluació externa d'aquests indicadors de qualitat dels centres residencials per a persones amb necessitats socials afectades per la sida. El grup de treball se centra en l'anàlisi de vint-i-quatre indicadors d'entre els que destaquen el Pla d'atenció, la qualitat de vida, el suport familiar, l'educació per la salut o la satisfacció del resident, entre d'altres.

El manual que ha de proporcionar el grup de treball serà l'eina per establir un sistema d'avaluació externa basat en el consens entre l'Administració i els professionals del sector, disposar d'uns indicadors que permetin identificar la qualitat de l'atenció dispensada i valorar-ne l'evolució en el temps, però també identificar les àrees de millora per als propers anys, de forma que es puguin realitzar plans de formació i posar en funcionament altres mesures sectorials.

Anna Simó
Anna Simó

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web