spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dimarts, 26 d'abril de 2005

Simó presenta el Pla de ciutadania i immigració per evitar l'exclusió social dels nouvinguts

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, acompanyada de la secretària per a la Immigració, Adela Ros, ha presentat avui al Parlament el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, que fixa les polítiques de la Generalitat en aquesta matèria.

Aquest Pla defineix i planifica les accions polítiques del Govern relatives als aspectes socials, laborals, polítics i culturals que formen part de la nova realitat migratòria a Catalunya. Alhora, és un instrument útil per resoldre el repte que planteja la incorporació dels nous ciutadans.

El Pla de ciutadania i immigració 2005-2008 fixa tres línies estratègiques d'actuació: en polítiques d'acollida, en polítiques d'igualtat i en polítiques d'acomodació de la diversitat, cadascuna de les quals inclou diferents programes departamentals.

Un altre dels objectius és evitar el solapament de recursos i la manca de coordinació entre les administracions. Així, el Pla preveu la millora de la territorialitat i que defineixi quins són els ens gestors de les polítiques d'immigració. Per això, es crearan òrgans de coordinació i de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals, perquè esdevinguin espais de diàleg permanent sobre polítiques de gestió de la immigració.

El Pla de ciutadania i immigració inclou un total de 69 programes i 244 projectes, que portaran a terme diferents departaments i que s'iniciaran el 2005. Fins ara alguns d'aquests programes mai no s'havien dut a terme a Catalunya, com el d'acollida lingüística o el de prevenció de la violència urbana.

Una altra novetat que caracteritza aquest Pla, que té un pressupost de quasi 70 milions d'euros, és el seu caràcter obert i avaluable. Així, cada any s'adaptarà en funció dels resultats i les necessitats que es plantegin.

Anna Simó
Anna Simó

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web