spotify instagram youtube Twitter Facebook
Dilluns, 22 de juliol de 2013

Simó: 'Que el Govern no compti amb nosaltres per executar aquest ERO a la Corporació, la negociació és la via'

La portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Anna Simó, assegura que 'l'ERO que s'ha plantejat a la Corporació Catalana de mitjans audiovisuals és un obstacle a la negociació per poder mantenir un model d'èxit'. Simó ha destacat que hi ha dues qüestions que Esquerra Republicana té molt clares:

1- 'Que el Govern no compti amb nosaltres, que no ens hi busquin per donar donar suport a aquest ERO'
2-'Esquerra Republicana ha fet un esforç ingent per allunyar-nos d'intransigències i polítiques de saló, i hem fet una feina molt important de conciliació . Hem posat damunt la taula propostes serioses, útils, reals, per resoldre una situació que no agrada ningú'. En aquest sentit, Simó, considera que 'el diàleg social no està esgotat i s'ha de reprendre', i ha enumerat un seguit de propostes fetes per ERC assegurant que 'exigim al govern de la Generalitat que apliqui aquest treball immediatament'.

Les propostes inclouen,
-Reprendre el diàleg social, que en cap cas es considera esgotat.
-Acceptar la proposta voluntària de 98 treballadors de TV3 que superen els 61 anys i fer propostes de prejubilacions amb condicions dignes. Cercar els mateixos acords a la CCMA i a Catalunya Ràdio. Realitzar, respecte als recursos humans, un treball quirúrgic eliminant situacions redundants i ineficiències manifestes, en un projecte a 4 anys pactat amb els treballadors. Evitar que els criteris per a la reducció de personal siguin únicament els costos econòmics, preservant així el talent i el valor afegit. L’objectiu cal que sigui la sostenibilitat econòmica i qualitativa del model a llarg termini.
-Modificar la llei de la CCMA durant el 2013: suprimint el caràcter remunerat i de dedicació exclusiva del Consell de Govern de la CCMA, conservant-ho només en el cas de la presidència. La modificació legislativa cal que retorni el control sobre la CCMA al Parlament, evitant la governamentalització que va suposar la darrera reforma impulsada per CiU.
-Traslladar a la negociació, per part de la direcció, una proposta exemplificadora que comporti la desaparició dels complements per responsabilitats que no s’exerceixen. Reduir en un 20% els costos de les estructures directives.
-Incloure totes les categories, que ara es troben fora, dins del conveni col·lectiu
-Establir un topall de sou de amb efecte sobre el nivell H del conveni.
-Reducció de jornada voluntària del 25% de manera extraordinària i durant un període limitat de temps.
-Acordar una reducció salarial mitjana aplicada de manera progressiva . Una reducció de la qual quedarien exclosos tots els treballadors amb un sou inferior a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional. També en quedarien exclosos els treballadors amb reducció de jornada.Compromís de recuperació del poder adquisitiu quan l'economia del país així ho permeti

Aquestes i altres propostes, tal com ha explicat la portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Anna Simó, busquen un marc d’estabilitat pels propers quatre anys i el manteniment d'un model èxit que sempre ha tingut vocació de lideratge. .

La portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Anna Simó
La portaveu nacional d'Esquerra Republicana, Anna Simó

© 2017 Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web