spotify instagram youtube Twitter Facebook
 

aaA. INFORMACIÓ SOBRE EL PARTIT POLÍTIC

 1. Declaració de principis, valors i finalitats fonamentals del Partit.
   
 2. Informació sobre l’estructura orgànica interna del Partit.
   
 3. Agenda de les activitats públiques previstes del Partit.
   
 4. Comunitats autònomes i províncies en les quals està constituït el Partit.
   
 5. Publicació de l’adreça de les diverses oficines o seus físiques del Partit, així com de les respectives dades de contacte.
   
 6. Codi ètic / Codi de conducta del Partit.
   
 7. Descripció del sistema de control i/o auditoria interna del Partit.

  B. INFORMACIÓ SOBRE CÀRRECS I CANDIDATS DEL PARTIT
   
 8. Agenda del president/secretària general, i dels càrrecs més importants del Partit:
  Oriol Junqueras, agenda de la Vicepresidència i Economia i Hisenda
  Marta Rovira, agenda del Parlament de Catalunya
  Anna Simó, agenda del Parlament de Catalunya
   
 9. Currículum o dades biogràfiques dels membres dels màxims òrgans executius del Partit.
   
 10. Descripció dels procediments d’elecció dels càrrecs del Partit:
  (article 70 i següents dels Estatuts d'Esquerra Republicana)
   
 11. Publicació dels acords dels màxims òrgans del Partit:
  Acords de l'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana
   
 12. Currículum o dades biogràfiques dels principals candidats inclosos a les dues últimes llistes electorals:
  Parlament de Catalunya | Congrés | Senat | Parlament Europeu
   
 13. Informació detallada i requisits sobre el nomenament de les persones responsables de la gestió econòmica/financera del partit:
  Currículum del secretari Nacional de Finances i Administració
  Requisits sobre el nomenament de les persones responsables (article 140 dels Estatuts)
   
 14. Remuneracions brutes (individuals o mitjanes) dels diversos òrgans executius del Partit: (document «Memòria comptes anuals 2016», apartat Retribucions personal a l’alta direcció i els membres del màxim òrgan de Direcció, pàg. 26)
   
 15. Declaració expressa de la inexistència a les llistes electorals de persones processades per corrupció. | Article 122 dels Estatuts d'Esquerra Republicana

  C. INFORMACIÓ SOBRE ENTITATS VINCULADES, AFILIATS I CIUTADANIA
   
 16. Descripció, ubicació i dades de contacte de les Entitats vinculades al Partit:
  Fundació Josep Irla: Descripció | Dades de contacte
   
 17. Comptes anuals complets de les Entitats vinculades al Partit: Fundació Josep Irla
   
 18. Publicació del número d’afiliats del Partit: 2014 | 2015 | 2016
   
 19. Publicació dels requisits i procediments per afiliar-se al Partit.
   
 20. Canals o sistemes específics de denúncia per als afiliats o ciutadans.

  D. TRANSPARÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA
   
 21. Comptes anuals complets del Partit (consolidades a nivell estatal, autonòmic i provincial).
   
 22. Dates en les quals el Partit ha enviat els seus comptes al Tribunal de Cuentas:
  2013 | 2014 | 2015 | 2016
   
 23. Informes de fiscalització dels comptes del Partit emesos pel Tribunal de Cuentas.
   
 24. Pressupostos anuals del Partit.
   
 25. Desglossament de les despeses i ingressos del Partit a nivell estatal, autonòmic i provincial.
   
 26. Informació econòmica, pressupostària i estadística relativa als contractes i convenis.
   
 27. Informació detallada de les subvencions públiques rebudes:
  Document «Memòria comptes anuals 2016», pàg. 37.
   
 28. Informació detallada de les donacions rebudes (en diner i en espècie):
  Document «Memòria comptes anuals 2016», pàg. 24. i pàg. 36
   
 29. Detall de les despeses electorals en les últimes eleccions, i dels límits legalment establerts per a aquestes despeses: Despeses electorals | Límits de despesa eleccions a Corts Generals del 26 de juny de 2016 (apartat 5, Límites de gastos del proceso)
   
 30. Informació detallada sobre els diversos préstecs i crèdits pendents d’amortització: entitat financera que el concedeix, import concedit, tipus d’interès i termini d’amortització:
  2013 | 2014 | 2015 | 2016
 

Última actualizació: 29 juny 2017
© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web