spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Avui Dilluns, 9 d'agost de 2004

Al voltant del projecte d'organització territorial de Catalunya

JAUME OLIVERAS
Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona i Secretari de Política Municipal d'ERC

Aquests dies, arran de la proposta d’organització territorial que ha fet pública el conseller Joan Carretero des del departament de Governació, s’ha tornat ha engegar la polèmica al voltant del controvertit tema de la reforma del model territorial a Catalunya. Al marge de si la metodologia emprada per donar-la a conèixer ha estat o no la més encertada, el fet és que els temes de fons que planteja el conseller han quedat tapats pel soroll de la l creació o no de noves comarques. Comentaristes de tots colors, i alguns amb un considerable nivell d’indocumentació, s’han afanyat a donar la seva opinió; si algú vol anar d’expert com a mínim abans d’opinar ha de mirar de conèixer el document en la seva totalitat. Comentaris com que si es volen crear encara més administracions, que si s’ha fet a mida dels interessos electorals d’ERC, ... tot un conjunt de despropòsits considerables que res tenen a veure amb la proposta del conseller de Governació. Els socis d’ERC al Govern de la Generalitat també han caigut, en part, en el mateix parany. Tot plegat contrasta amb el silenci que han mantingut davant de la gestió manifestament millorable que ha realitzat el departament de Medi Ambient davant la contaminació provocada per l’empresa Erkimia al municipi de Flix. El conseller Carretero, al capdavall, no ha fet altra cosa que exposar un projecte. El conseller Milà, en canvi, ha actuat de manera poc prudent amb el territori amb una actuació que pot afectar l’activitat econòmica del conjunt de les terres de l’Ebre.

És evident que no podem centrar el debat de l’organització territorial només en la creació de noves comarques o en els problemes de delimitació territorial. La proposta que ha llançat el conseller Carretero es basa fonamentalment en la racionalització administrativa i en la modificació d’allò que no ha acabat de funcionar bé, com és el cas dels consells comarcals. La divisió del país en set vegueries, aspecte que comportaria la superació de l’actual divisió provincial, és un pas important per aconseguir una organització més racional del país i, alhora, per acostar més l’administració al ciutadà. No es pot negar la possibilitat, amb tota la prudència que calgui, a la creació de noves comarques, sempre a partir de la voluntat del territori, enteses aquestes com a mancomunitats de municipis; això, alhora, trauria pes polític als actuals consells comarcals (estalviant-nos una elecció de segon grau), i en donaria als alcaldes. Al nostre entendre, doncs, aquesta és també una mesura de racionalització administrativa. Com també ho és el fet de simplificar l’administració de les dues entitats metropolitanes i de la mancomunitat de municipis en un sol organisme metropolità, tot eliminant divisions administratives internes innecessàries.

Estem d’acord que cal fer el debat de l’organització territorial amb tranquil·litat, però cal fer-lo. Tampoc no se’l pot demorar excessivament, i evidentment, cal buscar un consens per no repetir els errors de les lleis d’organització territorial de l’any 1987. Ara cal tornar a centrar el tema i els paràmetres amb els que ho fa la proposta del conseller Carretero són un bon començament: els criteris de descentralització, proximitat i subsidarietat de les administracions amb la finalitat de millorar i apropar l’administració al ciutadà. Cal aprofundir en l’eficàcia, la racionalitat i la simplicitat que faran molt més senzill el mapa administratiu a Catalunya. I en l’heterogeneïtat, la flexibilitat i l’asimetria que vol dir que les diferents administracions s’han d’adaptar a cada realitat territorial del nostre país, perquè aquest ni ha de ser ni vol ser homogeni, sinó divers.

Tot plegat ha d’obeir al que es pretén amb qualsevol reforma, també la de l’organització territorial, i és que qualsevol ciutadà del nostre país, visqui on visqui, pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web