spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Esquerra Nacional Diumenge, 9 de gener de 2005

Hisenda i política local

TONI CASASSAS
Regidor a Taradell i tècnic de la Secretaria de Política Municipal
EN59

El pressupost és un dels debats polítics més importants que es produeix en qualsevol administració, sense excepció de la local. En definitiva, la despesa d’un ajuntament és la traducció a la realitat de les voluntats polítiques, la plasmació concreta de les prioritats de govern. És allà on es decideix si es prioritza el servei al ciutadà i com, les ajudes a entitats, la cultura, el benestar social, el pes de les inversions i quines han de ser... El pressupost és un projecte que en forma de números ens diu com pensa i actua l’equip de govern.

Anualment, als ajuntaments es debaten l’aprovació del pressupost, el compte general —que és la liquidació del pressupost anterior i per tant plasma la realitat de l’execució del pressupost—, i les ordenances fiscals —que recullen la imposició dels tributs municipals. Aquests tres debats polítics es viuen molt diferent segons s’estigui al govern o a l’oposició. En els primers, els càrrecs electes de govern compten amb la maquinària municipal: tècnics, administratius, i l’ajut d’ens al servei dels ajuntaments, com són les Diputacions. En canvi, des de l’oposició creix la dificultat per afrontar el cicle hisendístic, precisament perquè els càrrecs electes no disposen de la maquinària administrativa al seu servei directe, i això els obliga a tenir un coneixement més profund i tècnic en hisenda per poder fer una bona anàlisi, generar discurs polític, i prendre les decisions correctes.

Malgrat que el cicle de jornades s’ha adreçat a tots ells, tant als càrrecs de govern com als d’oposició, han estat especialment aquests últims qui hauran trobat resposta a una necessitat, i també qui haurà gaudit de les eines i coneixements bàsics que s’han difós. Així ho demostra el fet que gairebé el 65% dels assistents eren de municipis a l’oposició, i l’interès manifestat per tots ells.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web