spotify instagram youtube Twitter Facebook

POLÍTICA MUNICIPAL

Dilluns, 9 de maig de 2005

Sobre el debat de finançament local

JAUME OLIVERAS
Secretari de Política Municipal d'ERC i Vicepresident 3r de la Diputació de Barcelona

L’acord sobre finançament entre les tres formacions que formen l’actual Govern de la Generalitat, especialment pel que fa a què cal incloure en la reforma de l’Estatut, ha creat fortes reticències en la direcció del PSOE. Pel que fa al finançament local, aquestes reticències han coincidit amb les d’importats sectors del PSC vinculats als ajuntaments.

Sembla com si hagués arribat l’hora de les rebaixes, quan el que cal és millorar l’actual proposta de reforma de l’Estatut pel que fa al món local. Des de l’òptica del municipalisme de caràcter nacional, caldria que l’actual proposta avancés en la direcció d’aconseguir la competència exclusiva de la Generalitat en matèria legislativa i normativa sobre la hisenda local amb l’establiment d’uns criteris propis per part de la Generalitat, d’acord amb els ajuntaments, de distribució de les transferències i recursos corresponents.

Coincidiria, però, amb el Secretari de Política Municipal del PSC, Celestino Corbacho, quan manifesta determinades reserves del món local per si s’han de marcar noves regles de joc pel que fa al finançament local, per part de qualsevol Govern de la Generalitat. Tanmateix, és evident que el món local ha d’estar amatent i no haver de pagar els plats trencats d’un mal finançament de la Generalitat i, al mateix temps, hauria de pactar prèviament unes regles de joc per garantir un bon finançament dels nostres municipis.

Però això no treu, com defensem des d’ERC, que sigui la Generalitat qui tingui les competències exclusives, ja que això no implica en cap cas una concepció intervencionista ni discrecional dels recursos municipals. Ans al contrari, tot plegat ha de representar per al món local el manteniment d’una part de decisió important sobre la destinació d’aquests recursos. El Parlament hauria d’establir els criteris. No qualsevol Govern d’una forma discrecional.

La pregunta a fer al món local del PSC és si considera que l’actual model de finançament - basat en una deficient llei d’hisendes locals, amb una disminució constant de les aportacions de l’Estat a partir de les diferents reformes legislatives que s’hi han anat fent o el fet de mantenir una visió uniformitzadora i centralista de l’Estat- és la garantia de la suficiència financera i el bon finançament i l’autonomia local ?

La reforma de l’Estatut i del sistema de finançament ens ofereixen una bona oportunitat per afrontar els tres greuges històrics del municipalisme en matèria de finançament local: la descentralització insuficient de l’Estat cap a les administracions locals (que hauria de comportar un augment del nivell de despesa pública local), l’assumpció de competències no obligatòries (actualment més d’un 30% de la despesa correspon a aquest concepte) i l’excés de transferències condicionades per part de la Generalitat (amb la necessitat d’augmentar les transferències incondicionades).

Des d’ERC es vol un Govern fort. I precisament per això, ens calen uns governs locals forts, amb capacitat de decisió política, i un nou model de finançament que acabi amb l’assignatura pendent des de 1979 ençà, el finançament local. La proposta del nostre Govern és un bon inici, però caldria enriquir-la amb l’enfortiment de les seves competències en matèria de règim local i incorporant-t’hi una visió municipalista. És, entre d’altres coses, el que ERC farà aquest dissabte en la seva Conferència Municipal anual, que se celebrarà a Badalona.

Els ajuntaments i els ens locals en general formen part de l’entramat institucional del nostre país i cal que també esdevinguin, en un sentit ampli, Govern de la Generalitat, basant-nos en el principi de subsidarietat i proximitat al ciutadà. La sobirania nacional i el municipalisme són dos conceptes que van en paral·lel i que coincideixen en l’objectiu de construir un país més just amb igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes visquin on visquin del nostre territori.

© Esquerra_Avís legal i cookies_Sobre el web