Les 5 mesures que proposa Esquerra Republicana per la transició energètica a Catalunya

Els republicans destaquen la importàcia de les energies renovables i la mobilitat elèctrica per aconseguir un model energètic més sostenible

La profunda amenaça del canvi climàtic i els impactes devastadors que tindrà pel planeta Terra fan que neixi la necessitat de treballar en polítiques transformadores per aconseguir un planeta més sostenible. Des d’Esquerra Republicana és una prioritat màxima començar a establir noves mesures i estratègies d’adaptació i mitigació als efectes del canvi climàtic. La idea que mou el partit en aquesta problemàtica és clara: Davant l'emergència climàtica, acció republicana.

En el marc del repte de la transició energètica, la Unió Europea ha impulsat un paquet legislatiu sota el nom “Energia neta per a tots els europeus”. Ara és el torn de construir un model energètic català sostenible, amb un sistema distribuït i capil·lar a tot el territori, que garanteix la sobirania energètica del país i lluitar contra el canvi climàtic.

Una estratègia energètica de país i de futur sostenible que passa per a la reducció d’emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, per l’aposta per les energies 100% renovables, l’autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic amb uns preus justos i lliure de monopolis amb l’objectiu de tenir a un canvi d’hàbits de la ciutadania per assolir el “Residu Zero”.

En aquest context, Esquerra Republicana treballa en 5 grans mesures:

1. Impulsar les energies renovables

Les energies renovables són la punta de llança de la transició energètica. El Parlament Europeu ha aprovat una resolució que declara l’emergència climàtica i ambiental, i ha marcat l’objectiu de reduir el 55% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i, així, assolir la neutralitat climàtica pel 2050.

Per fer-ho possible, cal reforçar les energies renovables al sector del transport i la climatització i eliminar de manera progressiva la presència de biocombustibles de cultiu alimentari. També cal mantenir el percentatge de generació local i el tancament nuclear i potenciar el desplegament massiu de tecnologies renovables ubicades a Catalunya de diferents potències. D’aquesta manera, les energies renovables són la sortida i l’alternativa de l’energia nuclear, que significa el 55% de l’electricitat, així com la manera d’aturar l’augment de les emissions del CO2.

2. Col·laboració entre les administracions i la societat civil

Catalunya compta amb una àmplia activitat social en temes d’energia, però no està articulada per poder oferir mecanismes de participació operatius. Des d’Esquerra s’aposta per crear un vincle fort entre les administracions públiques i la societat civil, com per exemple, l’actual procés d’elaboració de l’esborrany de la Llei de transició energètica, el qual es planteja que serà públic en pocs mesos, però fins ara no hi ha hagut cap procés de participació d’estructura.
De fet, la pròpia tramitació d’una nova llei hauria de ser objecte de debat, i més quan tenim una Llei de canvi climàtic que ja dona cobertura suficient per avançar de manera exclusiva en les mesures encaminades a reduir les emissions i augmentar la penetració d’energies renovables.

Per altra banda, és necessària la creació de centres de cooperació regional entre els estats membre per poder-se ajudar a l’hora de satisfer les necessitats d’operació dels mercats de manera competitiva.

3. Posar el consumidor com a element central en el nou model de mercat elèctric

La transició energètica només serà possible amb la participació activa del consumidor. L’estructura social i econòmica -majoritàriament PIME- pot adaptar-se fàcilment en aquest model sempre que s’assoleixi un cost energètic competitiu. Si no es pot competir amb el terme d’energia cal poder actuar en tots els altres factors de cost. Entre ells, per exemple, els costos de transacció (permisos, temps d’autoritzacions,...) que sí depenen exclusivament de la Generalitat.

Aquest és un dels pilars de la política energètica europea adoptada en el CEP (Clean Energy for All Europeans), que inclou que la participació del consumidor assoleixi massa crítica a partir d’agregar diferents recursos distribuïts -gestió de la demanda, bateries, autoconsum- amb la figura de l’agregador. D’aquesta manera, una sola entitat pot participar en els diferents mercats i assolir les economies d’escala que faran possible la participació activa del consumidor.

4. Combatre la pobresa energètica

Per Esquerra Republicana una de les mesures més urgent és erradicar la pobresa energètica. Malgrat que Catalunya ja disposa d’una Llei pròpia de pobresa energètica, encara hi ha alguns aspectes de la qual estan pendents de desenvolupar reglamentàriament.

Cal entendre la pobresa energètica com una condició necessària per aconseguir l’equitat de la transició energètica. El canvi del model energètic no pot crear una escletxa entre aquells ciutadans que tenen suficient capacitat adquisitiva per invertir en actius renovables o per pagar unes taxes de contaminació incrementals.

Així doncs, un primer pas és garantir la igualtat d’oportunitats combinant els senyals de preus reals -no subvencionats- amb mesures redistributives. Destacar la capacitat inversora pública per arribar aquells segments que no són capaços d’assumir les inversions per ells mateixos.

5. Promoure la mobilitat elèctrica

La mobilitat elèctrica és una de les mesures que cada cop més ciutats introdueixen. A Catalunya, el transport representa més del 42% de l’energia final, del qual gran part del transport lleuger té l’oportunitat tècnica d’electrificar-se prioritàriament.

En aquest sentit, els vehicles particulars elèctrics són una oportunitat per treure vehicles dels carrers i soterrats, a més que l’oferta d’aquests vehicles de 64 KWh amb més de 400 km d’autonomia és creixent. Però per aconseguir-ho, cal preveure l’electrificació dels aparcaments en les zones veïnals i privats i afavorir-ho combinant mesures de finançament, fiscalitat i de planificació conjunta amb l’operador de la xarxa elèctrica de distribució.