Desenvolupament harmònic de les polítiques marítimes respectuoses amb la pesca en tant que sector primari estratègic

Els darrers decennis han vist com la vella primacia de la pesca com a sector productiu per excel·lència en l’àmbit marí ha cedit posicions en favor d’altres indústries. Malgrat tot, la pesca, a més de produir aliments, forma part inalienable del patrimoni cultural del país i té un impacte elevadíssim en moltes economies locals. Cal que a casa nostra el desenvolupament del creixement blau (blue growth) promogut per la UE reconegui plenament aquest paper especial de la pesca.

Assegurar que la República Catalana situï la pesca com a eix vertebrador del creixement blau i la política marítima integrada en l’espai marítim català.