Enfortir la condició de potencia marítima de Catalunya en l’àmbit euro-mediterrani

L’espai marítim català està cridat a ser un dels actius centrals de l’economia de la República. La manca de competències ha determinat que històricament el govern del país hagi viscut allunyat de la seva pròpia dimensió marítima, la qual cosa li ha impedit de desenvolupar amb plenitud veritables polítiques de país de creixement blau. Arreu del món hom viu el despertar de les polítiques blaves, incloent iniciatives molt ambicioses en el context de l’UE a la Mediterrània, com ara la iniciativa WestMED. La República Catalana entomarà el repte de maximitzar la creació de riquesa i generació de benestar per als seus ciutadans sobre la base del potencial sostenible de la nostra mar.

Articular per primer cop una Estratègia Marítima per a Catalunya que reculli les línies prioritàries d’actuació en el marc de la Política Marítima Integrada de l’UE, i en reculli i estructuri les actuacions prioritàries a dur a terme els propers anys sota el paraigües d’un pla d’acció. Aquesta estratègia serà l’instrument executor de la política marítima de la República per tal de materialitzar una visió de país sobre creixement blau per al 2030.

Afavorir l’establiment d’un clúster marítim català potent i inclusiu que aplegui els sectors econòmics marítims del país i permeti l’establiment de noves sinergies derivades del factor d’escala.

Afavorir l’estructuració -al voltant d’una xarxa o pol d’expertesa- del conjunt de les institucions i grups de treball d’excel·lència en matèria de recerca marítima del país, per tal de visualitzar la potencia internacional de la República en R+D+i marítim i consolidar-lo com a estructura d’estat i pilar de la nostra industria del coneixement.

Potenciar la figura de les estratègies de desenvolupament local participatiu, executades mitjançant Grups d’Acció Local en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, en tant que agents implementadors de l’estratègia marítima sobre creixement blau en clau territorial, aplegant sinèrgicament els diferents agents econòmics locals.