La ciència ha de guiar la gestió pesquera i la transferència tecnològica ha de millorar la pràctica pesquera i la gestió del producte

A Catalunya hi ha recursos científics i tecnològics d’excel·lència internacional en l’àmbit marí, oceanogràfic i tecnològic aplicat al mar i als aliments. La República Catalana ha de fer ús d’aquests recursos per dotar-se de les estructures d’estat bàsiques, com ara un centre propi que assessori el Govern en gestió pesquera o que dugui a terme la recerca aplicada necessària d’acord amb les polítiques d’estat (inclosos els compromisos europeus i internacionals) i les necessitats del sector. D’altra banda, cal fomentar un canvi de mentalitat en el sector perquè la ciència no sigui percebuda com un generador d’interferències negatives en la pràctica pesquera sinó com una eina que proporciona seguretat en el futur.

Promoure la plena incorporació del sector, en tant que subjecte actiu de ple dret, en projectes científics i tecnològics, com també, si escau, la transferència de tecnologia que en resulti.