Una gestió sostenible per assegurar la recuperació dels recursos pesquers i un futur per al sector

El 93 % dels estocs pesquers avaluats a la Mediterrània es consideren sobreexplotats. Els darrers 20 anys, els desembarcaments pesquers a Catalunya s’han reduït a la meitat, i la nostra flota ho ha fet en un 40 % en els darrers 10 anys. Tot i això, Catalunya es pot comparar a estats com Alemanya, Suècia o Polònia quant a valor de les captures i llocs de treball directes en la pesca. Si aturem el declivi dels nostres recursos pesquers i n’assegurem la recuperació de les poblacions, consolidarem la base productiva del nostre sector.

Plans de gestió a l’escala de la pesquera, adaptats a les peculiaritats de la pesca al territori, alhora que plenament respectuosos amb les nostres obligacions europees (PPC) i internacionals (ICCAT, CGPM, etc.).