Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la Generalitat
Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la Generalitat

El vicepresident Pere Aragonès ha presentat el projecte de llei que ha de permetre que l’Agència de Salut Pública de Catalunya assumeixi les funcions executives en l’àmbit de la salut pública

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha presentat avui al ple del Parlament el projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que ha superat el debat de totalitat. “Avui fem un pas més per iniciar la recuperació d’un instrument cabdal per al nostre país perdut arran de les retallades i fem un pas endavant en la construcció del sistema nacional de salut que necessitem i que ens mereixem com a país”, ha assegurat el vicepresident.

Aragonès ha exposat que l’objectiu d’aquest projecte de llei és “recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya per tal que assumeixi les funcions executives en l’àmbit de la salut pública”, unes funcions que ara mateix té atribuïdes la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. El projecte ja va ser aprovat pel Govern i admès a tràmit pel Parlament durant la legislatura anterior, però el ple no el va poder arribar a debatre per l’aplicació de l’article 155.

El nucli central de les polítiques de salut pública que ha d’impulsar l’Agència inclou la promoció de la salut i de l’educació en la salut, la vigilància estreta de les principals amenaces per la salut pública i la creació de sinèrgies amb actius socials generadors de salut del nostre entorn, com entitats cíviques i equipaments municipals. L’Agència també ha de gestionar situacions de crisi i d’emergència i elaborar els estudis d’impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població. A més, vetllarà perquè la integració de la perspectiva de gènere sigui una realitat, especialment en el disseny, implantació i avaluació del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública, el PINSAP.

 Pere Aragonès, en un moment de la seva intervenció
Pere Aragonès, en un moment de la seva intervenció

Aragonès ha contextualizat la necessitat de recuperar l’Agència quan ha explicat que va ser la Llei 18/2009 de salut pública la que “va propiciar la integració dels diferents serveis de salut pública a través d’organitzacions executives, àgils i flexibles amb capacitat per a mobilitzar la cooperació intersectorial i interadministrativa i alhora fomentar al màxim les aliances comunitàries”. És per aquest motiu que es va optar pel model d’agència i, en concret, per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que havia de tenir autonomia de gestió i una cartera de serveis clarament definida i desconcentrada territorialment.

Des de la seva aprovació i arran de la crisi econòmica, però, la Llei va ser sotmesa a diverses modificacions parcials que van suposar la pèrdua de la seva personalitat jurídica i que la seva estructura territorial quedés greument afectada.

Va ser en la legislatura anterior, sota el mandat del conseller Antoni Comín, que es va iniciar el camí per recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya a través d’un pla de reordenació de les entitats jurídiques adscrites al Departament de Salut. “Aquesta aposta, que va quedar estroncada per l’aplicació de l’article 155 sobre les nostres institucions, continua plenament vigent avui en dia”, ha assegurat el vicepresident.

Aquesta aposta, que va quedar estroncada per l’aplicació de l’article 155 sobre les nostres institucions, continua plenament vigent avui en dia
Pere Aragonès Vicepresident del Govern de la Generalitat

La recuperada Agència de Salut Pública de Catalunya exercirà les seves competències de manera coordinada gràcies al seu màxim òrgan de govern, el Consell Rector, que reunirà representants de les administracions i departaments competents de l’àmbit de la salut pública i serà l’espai idoni perquè estableixin estratègies per fer front als problemes actuals i s’avancin als venidors.

Aragonès ha evidenciat la necessitat d’una coordinació més enllà del Departament de Salut, ja que “els factors socials, econòmics, d’entorn, culturals o educatius constitueixen el 80% dels determinants de la salut de les persones i donen lloc a les desigualtats en la salut per raons socials, culturals, econòmiques o de gènere”. Es tracta d’un abordatge que l’Organització Mundial de la Salut ha batejat com “salut a totes les polítiques”.

Per acabar, el vicepresident ha volgut posar de relleu que “aquest projecte és fruit de l’estreta col·laboració del Departament amb els diferents grups polítics, sempre amb total transparència i escoltant possibles millores, perquè això és i ha de ser un avenç pel país i de país”.