Catalunya, un país "creator friendly"

Les indústries creatives, lligades a l’estil de vida de les persones, representen un percentatge important i, cada cop més, creixent, de l'economia mundial. Les indústries creatives abasten una àmplia gamma d'àrees que comprenen diversos sectors: arquitectura, editorial, disseny, audiovisual, productes informàtics, aplicacions mòbils i videojocs, arts i artesanies, música, moda i roba, mobles i interiorisme i publicitat.

Impuls d’un codi de conducta per promoure el comportament legal a internet que promocioni els continguts legals mitjançant plataformes de descàrrega en línia atractives i competitives per al públic i que, al mateix temps, redueixi el crim connectat amb la infracció del dret d’autor (copyright).

Pla transversal d’inversió en indústries creatives que impliqui la CCMA i àrees de govern com Empresa i Coneixement, Innovació i Recerca, Cultura i Hisenda. Aquest pla ha d’implicar creixement en exportacions, ocupació i productivitat.

Legislació que acabi amb pràctiques abusives de la indústria que van en detriment dels creadors. Per exemple: acabar amb l'opacitat de les tirades de les editorials, combatre la segregació del dret de comunicació pública de la resta de drets d’autor que practiquen moltes productores…).

Impulsar un programa educatiu d’adquisició de competències en nous mitjans (new media) que faciliti que els estudiants de primària i secundària adoptin un rol de creadors i de consumidors crítics de nous mitjans.

Promoure que els centres d’ensenyament superior ofereixin una comprensió de les noves oportunitats tecnològiques i que es converteixin en una base per a la col·laboració dels seus estudiants, formant equips de treball, després de la graduació.

Pla per al foment de la TV connectada, per modernitzar el panorama televisiu català. Ha de permetre accelerar la transició d’un teleespectador passiu a un usuari actiu que pugui participar fins i tot en el procés de creació.