Democratitzar l'economia

En un context d'una economista capitalista amb un mercat on es produeixen situacions de domini, competència deslleial o decisions empresarials al marge de criteris econòmics o sensivilitat social i medi ambeintal per part de grans oligopolis, resulta convenient avançar en un procés de democratització de l'economia que, des de la proximitat, empoderi la ciutadania amb capacitat de decisió i afavoreixi l'establiment d'un mercat més democràtic i conscient,

Desvincular els gran oligopolis dels poders polítics i de les portes giratòries que afavoreixi que les decisions empresarials es prenen en base a criteris econòmics i responsabilitat social empresarial.