Valor social del comerç urbà

Avui en dia, està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials. Perquè se situa en la proximitat de la gent, dóna servei i respon a les necessitats de la població, s’implica en la ciutat i el seu entorn, fomenta les xarxes socials i la cultura, proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’envolta, crea complicitats i teixeix xarxa econòmica, genera més ocupació directa i indirecta que cap altre format, possibilita la integració i la promoció econòmica i social, cohesiona socialment el territori i actua en un món globalitzat des de la realitat més propera i resol amb èxit aquesta aparent contradicció. D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.

Promoció de la demanda i de la comercialització de productes agraris i manufacturers autòctons mitjançant els comerços locals, i desenvolupament de la cultura de l’ecogastronomia (slow food).