Una política pionera d’estat en garantir els drets de les persones consumidores

Apostar per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les empreses per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant el processos d’arbitratge i mediació.

Invertint esforços a la implantació de l’OMIC i l’OCIC, amb la col·laboració estreta de les administracions locals, per agilitar i enfortir la relació amb les administracions.

Prestar especial atenció i control a les empreses més predominants al mercat (especialment empreses de serveis de telecomunicacions, financeres i d’energia) prioritzant les campanyes inspectores i facilitant els processos d’arbitratge i mediació per resoldre els conflictes amb més celeritat.

Desplegar i aplicar plenament, mitjatçant l’ACC, la nova llei de consum, com a garant dels drets de les persones que consumeixen béns i serveis al nostre país.