El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, reunit amb dirigents de sindicats i patronals
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, reunit amb dirigents de sindicats i patronals

El conseller El Homrani aposta per enfortir els espais de concertació i destaca els reptes de reduir la temporalitat i revertir la contenció salarial

El Govern ha impulsat amb sindicats i patronals la Taula de Diàleg Social Permanent, un espai de trobada on pretenen avançar en la solució dels problemes del mercat laboral al nostre país. “Impulsem el diàleg i la concertació socials permanents perquè volem construir un mercat de treball de qualitat”, va explicar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, a la reunió que va mantenir ahir amb els dirigents de CCOO, UGT, Foment del Treball, PIMEC i FEPIME. Segons el conseller, reforçar l'espai del diàleg social permetrà "més i millor concertació, amb seguiment de totes les accions engegades, per aconseguir un mercat de treball on les persones tinguin una ocupació digna i les empreses puguin ser competitives”.

Entre els objectius més concrets per al 2019, El Homrani va destacar “reduir la temporalitat i revertir la contenció salarial”, ja que “situen molt del treball existent en precari i això suposa que sovint treballar no garanteixi estar fora del risc de pobresa”. També va defensar enfortir òrgans com el Consell de Relacions Laborals per treballar en “l’establiment d’un salari mínim de referència català, impulsar una normativa pròpia de participació dels agents socials i econòmics i millorar la negociació col·lectiva”.

El conseller va exposar 25 reptes que, a través del Diàleg Social Permanent, s’han d’afrontar. Entre ells destaquen:

  1. Impulsar l’establiment d’un salari català de referència del 60% del salari mitjà a la negociació col·lectiva a Catalunya, d’acord amb la Carta Social Europea.
  2. Promoure la igualtat d’oportunitats i qualitat en el treball a les empreses catalanes, lluitant contra l’assetjament a la feina, així com millorar els usos del temps i la racionalització d’horaris, i mesures de conciliació laboral, familiar i formativa.
  3. Promoure un pla de xoc de mesures contra les desigualtats que pateixen les dones al mercat de treball.
  4. Impulsar mesures que fomentin la incorporació al món laboral dels col·lectius amb índex d’atur superiors a la mitjana: els aturats de llarga durada i majors de 55 anys, els joves i les persones amb discapacitat.
  5. Realitzar un pla de xoc per a promoure la formació al llarg de la vida dels treballadors ocupats per fomentar l’assoliment de qualificacions i una formació de més valor afegit, així com la seva adaptació als canvis tecnològics.
  6. Analitzar el repte que comportarà pel nostre país l’envelliment de la nostra població.
  7. Impulsar la Reforma Horària al món del treball.
  8. Establir mecanismes per a la lluita contra la competència deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses cooperatives, nous professionals i emprenedors sota la figura dels falsos autònoms i el treball no declarat.

Etiquetes