Educació laica, pública, de qualitat, no sexista i en català

L'educació ha de ser un dels eixos prioritaris de la República Catalana. El sistema educatiu ha de formar ciutadans preparats, lliures i crítics i permetre'ls progressar socialment. Per aconseguir-ho, és necessari que disposi dels recursos convenients. Cal garantir una educació pública, de qualitat, laica, no sexista i en català, i que es fonamenti en la igualtat, l'equitat i la justícia social. L'educació no pot tenir barreres d'accés de cap tipus.

Pacte nacional per l'educació fet amb consens de la comunitat educativa i dels partits polítics per elaborar la llei educativa comptant amb plenes competències.