El dret a decidir com a fórmula d'apoderament ciutadà

El dret de decidir és el dret que té la ciutadania per decidir el seu futur lliurement. El dret de decidir comença pel dret a l'autodeterminació dels pobles recollit a l'article 1 de la Carta de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. Però el dret de decidir va molt més enllà, esdevenint així el dret que té la ciutadania a decidir-ho tot, pel que afecta a l'esfera de la vida pública, de forma col·lectiva, lliure i democràtica. L'exercici del dret a decidir serà un tret distintiu de la República Catalana, de forma que la ciutadania podrà fer i revocar lleis i mandats. Els processos participatius i deliberatius, les consultes, les iniciatives legislatives i els referèndums vinculants seran mecanismes forts de participació per apoderar la ciutadania i generar un model de ciutadania lliure i responsable amb el bé comú.