Durant el 2013 i 2014, en el marc de la campanya “Votar és democràcia”, Esquerra Republicana va organitzar un cicle de jornades i diàlegs pel nou país per a debatre i reflexionar sobre el disseny de la futura República Catalana. En total, es van organitzar 15 jornades des de diferents àmbits sectorials en els que es van començar a assenyalar els pilars bàsics de la República que farem.