La Comissió de Política Territorial del Parlament va aprovar ahir a la tarda una proposició no de llei del diputat d'ERC Xavier Vendrell sobre la protecció dels alguers de posidònia oceànica, que formen un dels ecosistemes més importants de la mar Mediterrània, de gran importància tant per al medi marí com per a determinades activitats humanes. La proposta aprovada insta el Govern de la Generalitat a conservar els alguers de Mataró-Arenys de Mar, Vilanova-Sitges, Torredembarra, Salou-Cambrils i l'Ametlla de Mar, en el marc de les actuacions que es venen realitzant per a la protecció d'aquest ecosistema marí i avaluar la possibilitat de protegir altres espais d'aquestes característiques. La iniciativa també insta el Govern a continuar la construcció i enfonsament d'esculls artificials per tal de garantir, abans de l'any 2006, la preservació dels alguers de la costa catalana. > Més informació [::]