Elisenda Pérez

Elisenda Pérez

Elisenda Pérez

Calonge, Girona 23 febrer 1983

Regidora de l'Ajunatment de Calonge des de 2011.

Senadora d'Esquerra Republicana per Girona