Els valors republicans com a pilar de la nostra societat

En l’actualitat, la nostra societat, com moltes de les societats occidentals, és molt diversa i amb valors personals diferenciats. Catalunya, al llarg de la història, ha estat la suma de cultures diverses, que ha donat una societat una societat tolerant, dinàmica i amb un gran moviment associatiu. Dintre del respecte als valors personals, la nostra societat democràtica ha d’avançar cap a l’objectiu de la construcció d’una ciutadania crítica, compromesa i amb vocació transformadora. Hem de ser conscients que en tots els àmbits de la nostra vida i de la nostra societat són presents els valors. Aquest fet comporta la seva transcendència. La creació d’una nova societat amb valors cívics consolidats ha de ser la garantia del creixement de la societat catalana, tant pel que fa al ciutadà com a la societat. Hem de promoure que els ciutadans de la República Catalana puguin ser socialment actius i compromesos.

Potenciar els valors republicans en la societat, centrats en els aspectes cívics i democràtics i desenvolupats en la quotidianitat, i fer participar la ciutadania en l’assumpció d’aquests valors.