Empresa - Economia social per a la igualtat d'oportunitats i construir un futur col·laboratiu

La República Catalana treballarà per aconseguir que l’economia sigui una eina per a la reducció de les desigualtats i per donar més oportunitats a tota la ciutadania amb l’esperit de ser més justa i socialment més participativa, i defugint posicions elitistes i classistes. Per a això, el nou Estat emprenedor també ha de ser-ho en l’àmbit social, desplegant una estratègia de concertació amb el tercer sector amb la finalitat d’atendre més i millor les persones vulnerables en un context social canviant, de gran diversitat, d’heterogeneïtat i demandes específiques que el sector públic no sempre arriba a cobrir amb celeritat i eficiència en la gestió. La factura social de les desigualtats, a banda d’evidenciar la realitat d’un fracàs col·lectiu d’ordre moral i cívic, acaba sent massa cara, fins i tot econòmicament.

Enfortir l'economia social i cooperativa a través d'una llei d'Economia Social que defineixi les seves diverses formes jurídiques, desenvolupi el seu marc d'actuació i la interrelacioni amb l’economia en general.

Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial, definint el seu marc legal, afavorint el seu desenvolupament i donant a conèixer els seus avantatges.

Fomentar la responsabilitat social corporativa a través del compromís social actiu de les organitzacions. El programa econòmic del nou país ha de combatre decididament la pobresa zero, de forma holística en totes les seves manifestacions (pobresa infantil, pobresa energètica, treballadors pobres i gent gran sense recursos ni atenció), que actuï sobre les causes reals de la pobresa per prevenir-ne i evitar-ne la cronificació amb una actuació decidida del teixit empresarial.

Establir mesures per facilitar la continuació de l’activitat econòmica empresarial dels treballadors i regular les societats laborals, amb una nova llei concursal.