El capital humà com a principal recurs

El principal actiu que té Catalunya és el talent de la gent i la seva capacitat d’emprendre de forma creativa i innovadora. És un recurs que depèn en bona mesura de la qualitat del sistema educatiu, i de fins a quin punt aquest és capaç de comprendre, relacionar-se i generar sinergies amb el món de l’economia, oferint a tots els joves la igualtat d’oportunitats per orientar i construir el seu futur. La formació de tota la ciutadania és, doncs, la base per desenvolupar l’economia del país. I no només forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el món que els envolta, amb un ensenyament superior de qualitat i excel·lència que garanteixi la igualtat d’oportunitats. I entenent també que és al llarg de la vida de totes les persones que cal mantenir l’esforç educatiu. L'èxit escolar és un dels principals reptes de país. Davant una realitat en què la taxa d’abandonament prematur a l’Estat espanyol duplica l’europea, per tenir una taxa de fracàs escolar zero la prioritat de la República catalana consistirà a aplicar els següents punts de proposta.

Situar la inversió en educació al 6 % del PIB per garantir la qualitat i la inclusió, prioritzant la inversió en centres d’alta complexitat i en entorns vulnerables, evitant la segregació educativa, i desplegant projectes comunitaris que permetin un treball educatiu d’entorn, a partir de projectes educatius de cada centre específics per abordar el fenomen, coordinats amb els serveis socials de les diverses administracions, especialment el municipi.

Desplegar la Llei de la formació professional (FP) per tal de desenvolupar un sistema integral propi de qualitat, obert, dual o amb alternança, i flexible, adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses en el mercat de treball, i on es prioritzi la demanda per davant de l’oferta formativa, per tal de donar resposta a les necessitats de les empreses, i garantint la seva participació i implicació.

Establir la Formació Professional Dual (FPD) o altres sistemes amb alternança, d’acord amb les empreses, com a eix fonamental per a la competitivitat i la sortida professional dels joves.

Augmentar l’escolarització per a la professionalització en els nivells formatius mitjans i superiors a partir de l’orientació al món empresarial i del treball.

Implicar el sistema empresarial del país en la formació professional dels més joves, que seran la força del treball i el talent del futur econòmic.

Establir una política de repatriació voluntària de professionals sèniors a l’estranger de reconegut prestigi per recuperar el coneixement i l’experiència adquirits.

Potenciar el sistema universitari i de recerca de Catalunya, a partir de l’excel·lència, la qualitat, la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de barreres, com la base de l’economia del coneixement, que derivi en creació de riquesa, ocupació i millora social, que impulsi l’arribada del coneixement al mercat per generar valor i creixement econòmic.