El desenvolupament sostenible com a objectiu econòmic

El desig d’oferir un futur millor per a les properes generacions és un gran repte del planeta, però alhora és una oportunitat per al nostre sistema econòmic i, per extensió, per al nostre teixit empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental en un canvi en el model industrial és un dels pilars de l’economia del nou país.

Impulsar els Objectius del Desenvolupament Sostenible dins el teixit empresarial, amb la necessitat de combinar el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat ambiental. L’empresa ecològica ha de ser vista com una fita a assolir, tota empresa ha de tendir a aquesta fita.

Incentivar la reutilització de forma eficient i sostenible, amb la introducció del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, que valoritzi el residu, creï activitat econòmica i llocs de treball en el sector del reciclatge i la reutilització amb l’objectiu del residu zero.

Cada un dels sectors econòmics ha d’esperonar / incentivar / promoure la sostenibilitat com una gran oportunitat per millorar-ne la competitivitat.

Fomentar el comerç i el turisme sostenibles des del triple enfocament socioeconòmic, ambiental i cultural a tot el territori, pobles i ciutats del país.

Impulsar la competitivitat i la funció social del model comercial de proximitat basat en l’emprenedoria i la pime familiar, així com l’estructuració en els barris i els centres urbans.

Fomentar i promoure de forma activa i prioritària el consum responsable i sostenible amb l’impuls dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així com la garantia dels estàndards ambientals i socials en el mercat.

Convertir el preu de l’energia —avui en dia, una de les més cares d’Europa per a la indústria— en una oportunitat per a la millora de la competitivitat, a partir de construir un nou mercat energètic, capgirant la política anacrònica a favor dels oligopolis energètics del Govern espanyol i avançant en la direcció europea de fer prevaldre l’autoconsum d’energies renovables.

Potenciar l’autoconsum d’energies renovables, regulant a favor dels consumidors, les famílies i les empreses, incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més neta, econòmica, sostenible i cooperativa.

Revocar la reforma elèctrica espanyola, eliminar l’impost a l’autoconsum i instaurar un sistema de primes raonables a les energies renovables.

Els recursos hídrics i els altres recursos naturals han de ser gestionats de manera sostenible i transparent en tot el teixit empresarial industrial i en els serveis privats i públics.

Implementar un Pacte Nacional sobre l’Aigua, definint la planificació i la gestió hídrica a llarg termini i els objectius per a la redistribució de l’esforç, basat en el desplegament complet de la directiva marc i els criteris de la nova cultura de l’aigua, garantint la suficiència econòmica i de mitjans del sistema d’abastament i sanejament.