Enric Vilanova

Perpinyà 30 març 1961

President de la Federació Regional de la Catalunya del Nord