Josep Bargalló en una roda de premsa d''Escoles Obertes, Escoles Segures'
Josep Bargalló en una roda de premsa d'"Escoles Obertes, Escoles Segures"

Els departaments d'Educació i de Salut presenten el protocol de gestió de casos de Covid-19 als centres educatius

"El curs 20-21 és un curs de característiques extraordinàries", ha començat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la presentació del pla per a la gestió dels casos de Covid-19 a les escoles. Per això, "hem d'estar preparats", ha continuat.

El conseller ha assegurat que "les escoles són segures", i que "el servei educatiu és, més que mai, un servei públic essencial" per "donar resposta a l'emergència pedagògica, social i comunitària". En aquest sentit, Bargalló ha fet referència als casals d'estiu com una "experiència positiva". "És evident que hi haurà incidències en el dia a dia", ha apuntat el republicà, "però els casals demostren que les hem sabut resoldre".


CAP i infermera de referència

El protocol es basa en tres elements clau: la detecció precoç i aïllament de casos; la cerca activa de nous positius per frenar cadenes de transmissió; i l'actuació àgil i eficient davant de les incidències. Tot això, i com ja va avançar el departament d'Educació el passat mes de juny, es vehicularà a través dels grups de convivència estables. Així, en cas de positiu, tot el grup estable haurà de fer una quarantena de 14 dies. Els centres escolars només plantejaran tancar en cas que es donin més de 2 positius en diferents grups estables i espais del recinte.

Per a un millor acompanyament en la gestió de casos, a cada centre educatiu se li assignarà un CAP de referència i la figura d'una infermera de referència, una persona del col·lectiu del personal sanitari per assistir i donar resposta a les consultes que puguin tenir els centres. La infermera de referència, igual que els directors i directores dels centres educatius, rebran una formació específica abans de l'inici del curs escolar.

El departament d'Educació també ha impulsat la creació d'una aplicació per a la gestió de la informació de l'estat de la pandèmia als centres. L'aplicatiu, TraçaCovid, s'actualitzarà 2 vegades al dia amb les dades de tots els centres educatius, alumnes i professorat del país, i serà una font d'informació immediata per prendre decisions.


Paper actiu de les famílies, els centres i els serveis sanitaris

Per a l'adequada gestió del protocol, és imprescindible la intervenció de tres agents:

  • Les famílies. El paper de les famílies és imprescindible en el marc d'aquest protocol. Per una banda, des de l'àmbit de la llar cal estar atents a l'aparició de simptomatologia i mantenir informat el centre sobre la salut dels infants i joves. Per altra banda, les famílies han de vetllar pel compliment de l'aïllament domiciliari, quan així correspongui.
  • Els centres educatius. Les escoles tindran un paper essencial en la detecció de casos al centre, així com en la traçabilitat de contagis. Així, el seguiment de contactes en l'àmbit educatiu serà una tasca compartida entre les autoritats de salut pública i les autoritats educatives dels centres. En aquest sentit, els directors i directores dels centres seran la figura de referència per a la gestió de la Covid-19 a l'escola, motiu pel qual el departament d'Educació n'assegura una formació prèvia a l'inici de curs i un acompanyament permanent.
  • El sistema sanitari. Els últims encarregats del diagnòstic de nous casos seran els equips de l'atenció primària i els serveis de vigilància epidemiològica.


Què cal fer en cas de sospita de Covid-19?

En cas que un alumne o professional presenti simptomatologia, l'afectat haurà de ser avaluat per un equip d'atenció primària que determinarà si es tracta d'una sospita de Covid-19. Si es tracta d'una sospita, la persona avaluada, junt amb els seus convivents, s'hauran d'aïllar a l'espera d'una prova PCR. Només en cas que la PCR sigui positiva, caldrà aïllar tot el grup de convivència estable escolar. A tots els membres d'aquest grup se'ls realitzarà també una prova PCR per detectar casos positius asimptomàtics, i els serveis de vigilància epidemiològica entraran als centres per fer cerca activa de casos. En cas que l'alumne afectat tingui germans, també se'ls farà la prova PCR, però només s'aïllaran els seus grups estables en cas que la PCR també sigui positiva.

Per accedir al centre, els alumnes i professorat hauran de complir alguns requisits, com no tenir més de 37,5 graus de febre, o no tenir símptomes de recent aparició. En qualsevol cas, els infants, joves i professionals, no podran anar el centre educatiu si es troben en aïllament perquè són un cas positiu o hi conviuen, per si es troben en quarantena per formar part d'un grup estable amb cas positiu, o si es troben esperant el resultat d'una prova PCR o una altra prova.

Etiquetes