Esdevenir el nucli catalitzador de les relacions euro-mediterrànies

Des de la ubicació europea, la República Catalana s’haurà de plantejar una ambiciosa intervenció a l’àrea mediterrània. Som, també, substancialment i materialment mediterranis. D’origen i de tradició. Per necessitat i per vocació. Continuadament. I hem d’aspirar a estrènyer els lligams amb totes les societats i cultures que conformen aquest espai històric i polític que va contenir algunes de les civilitzacions antigues més influents en el desenvolupament de la humanitat i que, avui, en plena transformació i maldant per superar conflictes crònics, espera poder ser redefinit com un dels possibles grans conglomerats polítics de l’era de la globalització. La República Catalana s’ha de convertir en referent, mediadora i ambaixadora de la pau i la democràcia entre les diverses cultures que conviuen a la Mediterrània.

Promoure solucions àgils, justes i satisfactòries als problemes urgents que periòdicament emergeixen a la regió mediterrània, com ara la crisi dels refugiats i la immigració il·legal.