Esquerra demana activar la solidaritat i corresponsabilitat europea per fer front a la crisi del coronavirus

Entre les mesures proposades pels republicans hi ha un Pla europeu de rellançament econòmic i pel rescat de persones, famílies i empreses per a pal·liar les conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19

Esquerra Republicana demana a la Unió Europea solidaritat i cooperació per superar la crisi sanitària a través d'un Pla Europeu de rellançament econòmic i pel rescat de persones, famílies i empreses, entre altres mesures.

Davant d'una de les crisis més importants a nivell mundial després de la segona guerra mundial, els republicans demanen que s'activi urgentment la solidaritat europea i que es demostri que és "una comunitat de solidaritat" capaç de mobilitzar i redistribuir recursos com mai abans.

Esquerra Republicana porta així a Europa la idea de convertir aquesta crisi en el punt de partida per a més integració europea i avançar cap a una Europa més forta, social i ecològica.

Per fer front a un dels xocs més importants que patirà la nostra societat, tant econòmicament com socialment després d'una primera crisi sanitària, Esquerra Republicana proposa 6 mesures econòmiques:

1. Creació d’un Pla europeu de rellançament econòmic i pel rescat de persones, famílies i empreses que englobés:

  • Una renda de confinament bàsica per tota la ciutadania que no tingui ingressos garantits a causa de la crisi sanitària i finançada pel Banc Central europeu.
  • Emissió d’eurobons per cobrir el finançament a llarg termini de les polítiques necessàries per a pal·liar les implicacions socioeconòmics de la Covid-19. Aquest serà un finançament no condicionat a mesures d’austeritat.
  • Creació d’una nova línia de crèdit del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per garantir la liquiditat permanent a les petites i mitjanes empreses.
  • Mobilització urgent de tots els recursos disponibles als pressupost europeu i revisió a l’alça del marc pressupostari 2021-2027. Disposar de més recursos propis, si cal via impostos europeus, per exemple a les grans empreses digitals o a les transaccions financeres. Cal avançar cap a un tresor europeu i una capacitat fiscal per a la zona euro.
  • Pla d’inversions per al rellançament. Immediatament després de la crisi, necessitarem un paquet d’inversions que s’ha de centrar en les petites i mitjanes empreses, en els treballadors autònoms i en serveis públics de qualitat, i hauria de contribuir a orientar la nostra economia cap a una transició social i ecològica, en la línia del New Green Deal.​​​​​​

2. Coordinar el retorn gradual a la normalitat. La sortida del confinament ha de ser coordinada a nivell europeu, tenint en compte tots els nivells de govern i la diferent afectació de la pandèmia a col·lectius i territoris.

3. Crear una autèntica autoritat europea de gestió de crisis depenent directament de la presidència de la Comissió Europea i que, entre d’altres, gestioni també la repatriació de ciutadans de la UE.

4. Crear una reserva estratègica de material mèdic i sanitari d’emergència, per la crisi actual i les futures que puguin venir.

5. Vetllar perquè les mesures d’urgència adoptades pels estats membres no retallin els drets fonamentals. No s’ha d’utilitzar la crisi com a pretext per erosionar els controls i els equilibris democràtics, ni els drets socials i laborals.

6. La solidaritat de la UE no s’ha d’aturar a les seves fronteres. Cal proporcionar ajuda humanitària i recursos mèdics d’urgència als països del sud i també als camps de refugiats. La propagació del virus agreuja moltes de les situacions d’emergència humanitària que ja vivíem.

Etiquetes