COMUNICAT: Esquerra Republicana no presenta esmena a la totalitat als PGE 2023 per donar marge a les negociacions

Esquerra Republicana ha decidit no presentar esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat del 2023. Amb aquesta decisió, Esquerra Republicana dona marge i contribueix a generar les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa, plenament conscients del context greu de crisi econòmica i social que cal atendre.

Malgrat renunciar a l’esmena a la totalitat, encara som molt lluny de poder aprovar els comptes. Els pressupostos tenen un ampli marge de millora, i han d’anar acompanyats de mesures estructurals exigents, en matèria d’habitatge, canvi de model energètic, un adequat finançament autonòmic i local i reformes fiscals per pal·liar la situació d’emergència social.

Esquerra Republicana també reclama el compliment de les inversions en infraestructures a Catalunya, l’execució de les quals ha estat manifestament insuficient. Alhora, considera imprescindible establir mecanismes de compliment de les inversions pressupostades a Catalunya.

Així mateix, Esquerra Republicana considera imprescindible que tots els actors contribueixin a generar les condicions de confiança necessàries per tal de mantenir vives les negociacions en marxa, amb l’objectiu de poder arribar a acords.