Gabriel Rufián al Congrés de Diputats
Gabriel Rufián al Congrés de Diputats

Esquerra Republicana ha arribat avui a un acord per avançar en els pressupostos de l'Estat i forçar el govern espanyol a blindar el català a l'audiovisual, garantir la jubilació anticipada dels Mossos, i millores per als pensionistes. Són demandes històriques sectorials i territorials que han de servir per millorar la vida de la gent i que Esquerra Republicana ha posat al centre del debat fent valdre la seva força parlamentària per influir al Congrés dels Diputats a favor de la gent.

Esquerra Republicana, que seguirà treballant durant la tramitació al Senat i al Congrés per millorar fins a l'últim detall els pressupostos del govern espanyol, ha anunciat, doncs, que facilitarà l’aprovació dels comptes perquè Esquerra Republicana treballa per la gent, sempre pensant en el bé comú i en arrancar compromisos reals en el mentrestant fins a aconseguir la República Catalana. És a dir, Esquerra Republicana avala un acord de mínims tenint en compte la situació postpandèmica en la que es troba el país.


El blindatge del català, en el preacord per l'audiovisual: quotes i ajudes

El català és una peça fonamental, no només per a Esquerra Republicana, sinó de país. Per això, els republicans han arrencat l'obligatorietat d'assegurar per llei les quotes del català i les altres llengües cooficials i han aconseguit que el govern espanyol mogui fitxa en aquest sentit malgrat les posicions allunyades inicialment. En les negociacions d'última hora, Esquerra Republicana ha fet passos endavant, per tant, en el blindatge de la llengua catalana, aïllada fins ara de les produccions de plataformes online en plena globalització, també audiovisual.

Com han fet la resta dels estats que no tenen l'anglès per llengua pròpia, també a Catalunya és indispensable fixar quotes, ajudes i també l'obligatorietat en el doblatge i la subtitulació per tal de protegir, fomentar i normalitzar el català en l'ús i consum de productes audiovisuals. Protegir les llengües és sempre garantia de pluralitat cultural i de cohesió social.

Per tot plegat la llei incorpora, per primer cop, quotes i també incorpora l’obligatorietat de destinar recursos a la producció, la subtitulació i el doblatge en català.

L’acord millora una llei que no tenia present el català en cap dels seus punts i que incorpora diverses mesures encaminades a garantir i a fomentar la presència de les llengües cooficials de l’estat a través de diferents fórmules (detallades a la llei).

Algunes d’aquestes mesures són:

 • La directiva europea preveu que un 30% del catàleg de les plataformes sigui d’obra europea, amb l’acord aconseguit, la meitat de l’oferta d’obra europea serà en alguna de les llengües oficials de l’estat, amb la següent distribució: 40% per a les llengües cooficials i 60% per al castellà. És a dir, de tota l'oferta europea disponible, un 20% de les produccions seran en català, euskera o gallec. O dit d’una altra manera, una de cada 5 obres europees disponibles serà en català. El que representa un 6% de l’oferta mundial del catàleg.
 • Es crearà un fons de promoció de la llengua per incloure a les plataformes el doblatge i subtitulació existent així com per garantir i promoure nous doblatges i subtitulacions que les plataformes hauran d’incorporar als seus catàlegs. I això és fonamental per recuperar la producció existent ja subtitulada en català.
 • S’incorpora la llengua de signes catalana.
 • Es garanteix que el mínim del 15% de la producció de televisió linial pública de l’estat sigui en en català, euskara o gallec.
 • Pel que fa al finançament anticipat d’obra independent, la llei preveu per primera vegada destinar a la producció en llengües cooficials un 10% dels fons que recapti l’ICAA a través de l’impost del 5% que la llei fixa per a les plataformes privades i el 6% de les públiques.

Els acords als pressupostos de l'Estat

Per altra banda, Esquerra Republicana ha arribat a un principi d’acord en diferents matèries per millorar els pressupostos de l’Estat, on cal destacar que s'augmenta la inversió fins al 19% tal com marca l'Estatut en inversions al territori (amb un paquet d’esmenes territorials). A més d'acords en matèries concretes.

 • Acord històric en pensions. Esquerra Republicana ha aconseguit una fita històrica: que s'inclogui de manera expressa i específica en aquesta llei que es realitzarà una auditoria pública als comptes de la Seguretat Social.
  A més, els republicans també han aconseguit la millora de les condicions dels pensionistes més pobres i d'aquells amb llargues carreres de cotització. Aquells pensionistes que, havent cotitzat 40 anys, s'hagin vist forçats a avançar la seva jubilació i cobrin menys de 900 euros, rebran un complement a la seva pensió. Això no soluciona tots els problemes dels que han treballat dècades i pateixen reduccions indecents de les pensions, però és un primer pas. És un primer gran element de progressivitat i de redistribució en la gestió de les pensions: els qui més pateixen són els que més necessiten la solidaritat de tots els treballadors.
  El grup republicà al Congrés també ha condicionat per llei les futures reformes de pensions garantint principi de suficiència, taxa de substitució, millores de les pensions mínimes, compliment de la Carta Social Europea.
 • En matèria de seguretat. S’aconsegueix que els Mossos d’Esquadra s’equiparin a altres cossos de seguretat com l'Ertzaintza i es jubilin anticipadament als 60 anys.
 • En Memòria democràtica s’aconsegueix donar de baixa la partida consignada per a les reformes de millora de les instal·lacions de la Prefectura de Via Laietana.
 • Pel que fa a infraestructures. Es transferirà la gestió a la Generalitat la B23 i la B30, així com 1,6 milions d’euros per compensar l'eliminació de peatges a l'AP7 i l'AP2. A més, s’invertiran fins a 5,7 milions d’euros per a millores en sostenibilitat de vies de trànsit i en carrils BUS-VAO.
  A finals d'aquest mes de novembre, s'iniciaran els tràmits per iniciar el traspàs de rodalies a la Generalitat.
 • En habitatge. Es transferiran 10 milions d’euros a la Generalitat per comprar habitatges de la SAREB i destinar-los a habitatge social. A més, es consignaran partides per a Barcelona (11 MEUR) i l'AMB (5 MEUR) per destinar polítiques d'habitatge social.
 • En matèria de cultura. Es consigna una partida per creació de fons de fins a 10,5 milions d’euros per incentivar la creació de continguts audiovisuals en llengües cooficials diferents del castellà. S'amplien les partides als PGE per a ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic fins a 60 milions d’euros.
 • En ciència. Es finançaran fins a 4 projectes de Recerca i Desenvolupament, amb un total de 7,55 milions d’euros en partides consignades als PGE. Es tracta de projectes destinats a la lluita contra el càncer, la industria 4.0, la computació quàntica, finançament d'infraestructures cientificotecnològiques (centre de supercomputació de Barcelona, per exemple).
 • Acció climàtica. Es consignen 500.000 euros per als primers contractes en projectes per mitigació dels efectes de l'emergència climàtica del Delta de l'Ebre.