Esquerra qüestiona l'ordre de medi ambient en relació a la impossibilitat de caçar fringíl·lids

El Departament de Medi Ambient ha emès una ordre on prohibeix la caça d'ocells fringíl·lids, que ha estat qüestionada avui per Esquerra, perquè només es permetria la tinença en captivitat.

Segons la diputada d'Esquerra Laura Vilagrà, 'si el mètode de caça és selectiu i es fa sota unes condicions estrictament controlades, la caça d'aquests ocells hauria d'estar autoritzada, tenint en compte que l'activitat ocellaire, que es fonamenta en la captura d'aquests ocells per gaudir dels seus cants en els concursos té un fort arrelament a Catalunya i forma part de la tradició i la cultura de molts pobles'.

Vilagrà ha posat de relleu la resposta obtinguda per l'eurodiputat d'Esquerra Oriol Junqueras, que va entrar a la Comissió Europea sobre els criteris que utilitza la UE per autoritzar o no els diferents mètodes de caça i quins d'aquests mètodes estan autoritzats, on diu que: 'els Estats membres poden establir excepcions a allò disposat als articles 5,7 i 8 de la Directiva 2009/147/CE (Directiva sobre les aus) per permetre, en condicions estrictament controlades i d'un mode selectiu, la captura, retenció o qualsevol altre explotació prudent de determinades aus en petites quantitats'.


'Per tant', ha afirmat Vilagrà, 'aquesta resposta ens dóna els arguments necessaris perquè el Departament de Medi Ambient pugui establir en proves pilots la caça en els termes selectius i regulats amb períodes de temps, com es venia fent amb anterioritat en algunes comarques que permetien la caça de fringíl·lids'.

Etiquetes