El portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián.
El portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián.

Els reials decrets del govern espanyol només permeten disposar d’uns 300 milions dels prop de 6.000 de superàvit als ajuntaments

Esquerra Republicana ha presentat aquest dimecres una Proposició de Llei al Senat per tal que els ajuntaments sanejats puguin disposar del superàvit i destinar-lo a la lluita contra el coronavirus i els seus efectes. La iniciativa impulsada a les corts espanyoles insta a modificar la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària perquè la regla de despesa no sigui aplicable als ajuntaments amb superàvit i puguin disposar d’aquests recursos sense condicions.

Al passat ple del 25 de març, el portaveu del Grup Republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ja va defensar la necessitat de modificar aquesta llei per tal de fer front a l’actual crisi sanitària: “Només el 2018 els ajuntaments van declarar 6.000 milions d’euros en total de superàvit. Als Reials Decrets del govern espanyol només es contempla que només es puguin destinar 300 a la lluita contra el virus i els seus efectes”. D’acord amb la normativa actual, només una petita part dels diners dels superàvits queda disponible per executar Inversions financeres sostenibles.

Després de la crisi econòmica iniciada l’any 2008, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la seva Constitució per posar per davant el pagament del deute a qualsevol altra necessitat, fet que va donar pas a un llarg període d’austeritat, que va tenir en la llei d’estabilitat pressupostària, coneguda com a Llei Montoro, un dels seus màxims exponents. Els republicans critiquen la incapacitat d’aquesta norma per donar resposta i autonomia a les administracions que han aconseguit recuperar els seus comptes.

Per aquest motiu Esquerra Republicana presenta una modificació de la llei que permeti als ajuntaments generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas de l'actual emergència sanitària, catàstrofes naturals, etc. També que els ingressos addicionals als previstos no s'hagin de destinar a reduir deute, i que les comunitats autònomes quedin excloses temporalment del compliment de la regla de la despesa als exercicis pressupostaris 2020 i 2021.