Esquerra exigeix a Interior canvis estructurals en el cos de Mossos d’Esquadra per evitar futures agressions racistes

Comunicat d'Esquerra Republicana sobre els darrers fets que impliquen alguns agents del cos de Mossos d'Esquadra

Esquerra Republicana condemna l’agressió racista presumptament protagonitzada per agents de Mossos d’Esquadra a Sant Feliu Sasserra i mostra la seva solidaritat amb la víctima. Aquests comportaments són tan o més censurables en el si d’una policia democràtica com en el conjunt de la societat i cal denunciar-los i perseguir-los en totes les circumstàncies.

El Departament d’Interior no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d’aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que aquests hagin d’enfrontar en un futur. El canvi de destí anunciat és una mesura insuficient, com és igualment inadmissible no haver-ne pres cap fins que els fets no s’han fet públics.

Malauradament, els fets dels quals se n’ha tingut coneixement públic avui no són aïllats. La gestió dels comportaments racistes, xenòfobs o violents protagonitzats per agents del Cos ens exigeixen una reflexió que ha d’anar més enllà dels episodis individuals. Esquerra Republicana ja va mostrar recentment la seva preocupació per la gestió del Departament del cas de l’inspector Jordi Arasa, ascendit poc abans d’haver estat condemnat per lesions.

Massa sovint, el comportament d’alguns dels seus agents ha posat el cos de Mossos d’Esquadra al centre de polèmiques que l’allunyen del que la ciutadania de Catalunya espera i mereix de la seva policia. Per aquest motiu, exigim al Departament d’Interior que acceleri la resolució i publicació de l’auditoria del Cos anunciada el passat mes d’octubre i que n’executi amb la major brevetat possible les mesures estructurals necessàries que se’n derivin per corregir aquesta situació.