La diputada Alba Camps per part d'Esquerra Republicana després de registrar el document amb les entitats i altres grups parlamentaris
La diputada Alba Camps per part d'Esquerra Republicana després de registrar el document amb les entitats i altres grups parlamentaris

Els grups parlamentaris han registrat una proposta de resolució que portarà el debat per primer cop al Parlament

Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, de la CUP i d'ECP, en sintonia amb la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, han registrat conjuntament una proposta de resolució a la comissió de Drets Socials per reconèixer i impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a Catalunya.

De fet, serà el primer cop que el Parlament abordarà aquest model d'habitatge que poc a poc s'obre pas a Catalunya com a sistema alternatiu al lloguer i la compra. Tot i que no hi ha una regulació específica més enllà de la llei de cooperatives, els projectes d'habitatge cooperatiu que s'han posat en marxa es basen en l’absència de lucre, la preservació de la propietat col·lectiva de l’habitatge, la cerca de l'assequibilitat i inclusivitat dels projectes, el compromís amb el creixement del model, i el foment de l'organització comunitària.

I en aquesta línia, els tres grups formulen una proposta de resolució que insta el Govern a reconèixer formalment l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, desenvolupar una política pública pròpia que ho fomenti, promovent-lo també per a la gent gran; modificar la llei de cooperatives per regular aquest model d'habitatge; estudiar la implementació a Catalunya d’instruments de captació i gestió de sòl participats per l’administració pública; i promoure una millora de la fiscalitat de l'habitatge cooperatiu, entre d'altres.