senadors i senadores dels grups parlamentaris signants de la proposta
senadors i senadores dels grups parlamentaris signants de la proposta

Sara Bailac al Partit Popular: "Davant d'aquesta proposta només tenen dues opcions: o posicionar-se del costat del respecte de les llengües oficials o del costat de Vox i el menyspreu a la riquesa lingüística que sí que recull la seva Constitució"

El grup d’Esquerra Republicana i Euskal Herria Bildu, juntament amb Bloc Nacionalista Gallec, Compromís, Geroa Bai i Eivissa i Formentera, han registrat avui una proposta de Reforma del Reglament del Senat per a la utilització plena i normalitzada del català, l’occità (aranès a Vall d'Aran), l’euskera i el gallec en l'activitat de la cambra alta. La modificació es presenta d'acord amb l'art. 196 del Reglament del Senat i l'art. 72.1 de la Constitució Espanyola.

Els partits d’esquerres i plurinacionals amb representació a la cambra coincideixen en la necessitat “d’impulsar les reformes reglamentàries al Senat a fi d'ampliar definitivament el dret dels representants públics a realitzar la seva labor parlamentària en totes les llengües oficials de l'Estat”.

La reforma es registra després de la recent i “històrica” Reforma del Reglament del Congrés dels Diputats aprovada el 21 de setembre de 2023 per a la integració total de les llengües oficials. L'objectiu de la Reforma del Reglament del Senat que es proposa, tal i com expliquen els diferents partits que l’impulsen, és “aconseguir el normal i ple acompliment dels representants públics en la cambra de representació territorial”, juntament amb la promoció de la riquesa derivada de la pluralitat lingüística, així com el dret de la ciutadania a ser atesa en la llengua oficial que triï.

La portaveu republicana, Sara Bailac avisa al Partit Popular que davant d’aquesta proposta només té dues opcions “o posicionar-se, -amb la seva majoria parlamentaria al Senat-, del costat del respecte de les llengües oficials o del costat de Vox i el menyspreu a la riquesa lingüística que sí que recull la seva Constitució”.

Entre les modificacions que recull la Reforma s’inclou que “els senadors i senadores podran intervenir en el Ple, en les comissions i en tota l'activitat parlamentària, en els òrgans funcionals del Senat, així com en tots els seus òrgans rectors, i en els actes i activitats de representació oficial en qualsevol de les llengües que tinguin el caràcter d'oficials en alguna Comunitat Autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'Autonomia”.

En aquesta mateixa línia, “el senador o senadora tindrà dret d'interpel·lar al Govern en qualsevol de les llengües, així com a formular al Govern preguntes, -, mitjançant escrit dirigit a la Presidència de la Cambra-, i a rebre la resposta corresponent a les preguntes de contestació escrita dins dels trenta dies següents a la seva comunicació, en la llengua en què s'hagin formulat aquestes preguntes escrites”.