La consellera de Justícia, Ester Capella, en roda de premsa / ACN
La consellera de Justícia, Ester Capella, en roda de premsa / ACN

El departament de Justícia revisa la redacció del Codi Civil per suprimir-ne les expressions masclistes

El departament de Justícia està fent una revisió exhaustiva del Codi Civil de Catalunya per identificar-ne totes les expressions masclistes i substituir-les per d’altres que acabin amb la invisibilitat de les dones. A més, inclourà una nova disposició al primer llibre que establirà “la igualtat i la no discriminació per raó de gènere” com una norma d’aplicació general a tota la legislació civil.

La substitució de les expressions masclistes suposarà, per exemple, canviar la paraula “concebut” per “persona concebuda”. I en els casos en què s’obvia la dona en l’àmbit patrimonial, com quan es diu “masover” i “bon pagès”, s’utilitzaran fórmules com “masoveria” i “bona pagesia”. També s’eliminaran tots aquells articles que siguin heteropatriarcals. Aquestes tasques les faran expertes en dret civil del grup de treball de Gènere de la Comissió de Codificació de Catalunya.

En relació a les decisions sobre el propi cos, la revisió feminista del Codi Civil permetrà redactar que “correspon a la dona la decisió sobre la interrupció voluntària del seu embaràs en les condicions que determinen les lleis”. I pel que fa a les reclamacions de paternitat, el Codi Civil dedica un article a les relacions sexuals de la mare amb altres homes durant el període de concepció de la criatura i protegeix les dones davant de pares que, amb aquest pretext, volen defugir la seva responsabilitat. Sense alterar aquest objectiu, la nova redacció posarà èmfasi en les proves d’ADN per determinar la paternitat i deixarà a banda el nombre d’homes amb qui la mare ha mantingut relacions sexuals, que és totalment irrellevant. Així, subratllarà el dret a unes relacions sexuals lliures.

La reforma també té un fort impacte en el llibre tercer, dedicat a les persones jurídiques com les associacions i les fundacions. Un dels canvis és que les associacions o fundacions amb participació majoritària de la Generalitat hauran de tenir una composició paritària als òrgans de govern. La paritat també serà obligatòria per a les associacions o fundacions declarades d’utilitat pública.

Per fer front als casos que no es poden resoldre amb les fórmules anteriors, les expertes civilistes estan analitzant altres estratègies per superar les referències actuals, com ara desdoblar-les en femení i masculí. Durant aquest procés tindran en compte les fórmules emprades en revisions feministes de textos legals internacionals.

Etiquetes